“Ölçemezseniz Yönetemezsiniz”

Üniversitemizin tanıtımına katkı sağlayacak, ulusal ve uluslararası camiada bilinirliğini artırarak etki alanını genişletmek amacıyla Rektörlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar sürüyor.

 

Bu kapsamda ülkemizin ileri gelen üniversiteleri tarafından kullanılan, araştırmacıların araştırma alanlarının ve Üniversitemizde yapılan bilimsel araştırma envanterlerinin daha sağlıklı tutulması ile etkili görüntülenmesi ve toptan kaliteyi artırmak amacıyla, araştırmacıların ve araştırma sonuçlarının görünürlüğünün artırılması için “Akademik Bir Yönetim Sistemi (AVESİS) ile akademik teşvik süreçlerinde kullanılmak amacıyla “Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi (ATÖSİS) kazandırıldı.

 

Üniversitemizin yaptığı bilimsel çalışmaları daha da ileriye taşıyacak bu iki programın akademisyenlere tanıtılması amacıyla Üniversitemiz Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu’nda program düzenlendi.

 

Programa Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Ali Taşkın, Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Adem Kalınlı, dekanlar, müdürler ve akademisyenler katıldı.

 

Programda bir konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız, yükseköğretimin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun kurularak üniversitelerin dış denetime açılması ve yükseköğretimde ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında önemli gelişmelerin yaşandığını anlattı.

 

“Kaynaklarımızı Etkili ve Verimli Kullanmalıyız”

 

Rektörümüz Yıldız, “Ülkemizin önde gelen yükseköğretim kurumları arasında üniversitemizin de bulunduğu seviyenin üzerine çıkarılması ve gelişerek en iyi üniversiteler arasında hak ettiği yeri alabilmesi için stratejik yönetim anlayışı içerisinde kaynaklarımızın verimli ve etkin bir şekilde harekete geçirilebilerek tüm süreçlerimizde belirli bir kalite düzeyinin sağlanabilmesi Üniversitemiz için oldukça önemli. Üniversitemizde yürütülen stratejik yönetim akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları kapsamında akademik etkinliklerin kişi, bölüm, birim ve kurum düzeyinde envanterinin çıkarılması ve sürdürülebilir bir kalite güvencesi sisteminin oluşturulabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Akademik Veri Yönetim sistemi yani AVESİS programı bugün itibarıyla kullanıma açılmıştır.” dedi.

 

Dünyanın önde gelen üniversitelerinin kullandığı kurumsal karne uygulamasının YÖK tarafından da Türkiye’deki üniversitelerde uygulanmaya koyulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yıldız, “Performans Yönetim Modelini temel alan ve uluslararası uygulamalarda dikkate alınarak geliştirilen AVESİS yazılım sistemi bahsettiğim hususlara ilave olarak, araştırmacılar ve yöneticiler için de muhtelif faydalı araçlar içermektedir. Bu kapsamda araştırmacılar için kişisel web sayfaları sağlanması, bilimsel başarı ödülü değerlendirmeleri, akademik teşvik ödeneği süreçleri, kurumsal değerlendirme raporları üretilmesi, akademik atama ve yükselme ölçütlerinin belirlenmesi üniversite sıralama sistemleri ile girişimci ve yenilikçi üniversite gibi uygulamalar için veri sağlaması gibi birçok kurumsal çalışmalarda AVESİS sisteminde kayıtlı verilerden faydalanılmaktadır.” dedi.

 

Akademisyenlerin bazı bilgilerinin YÖKSİS’te bulunmaması veya eksik veri girişlerinden dolayı AVESİS bilgilerinin kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizen Rektörümüz araştırmacılarımızın AVESİS sistemine aktarılan bilgilerini kontrol etmelerinin önemine değindi.

 

AVESİS yazılımı dışında bir yeniliğe daha imza atıldığını belirten Rektörümüz, “2019 yılı akademik teşvik ödeneği süreçleri bu amaçla hazırlanan Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi ATÖSİS kullanılarak elektronik ortamda yürütülecektir. Üniversitemizde son üç yılda yerleşkemizde sosyal alanları artırdık. Fiziki imkânları geliştirdik, personel ve öğrencilerimizin memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar yaptık, kurumsallaşma yönünde politikalar geliştirilmesine ve en önemlisi de bilimsel çalışmaların da desteklenmesine özellikle gayret ettik.” ifadelerini kullandı.

 

Programda Akademik Veri Sistemi ile ilgili bilgilendirme yapan Kayseri Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Adem Kalınlı, ülkemizin kalkınabilmesi için sadece üniversitelerin performanslarının yüksek olmasının yetmeyeceğini, genel olarak kurumların durumlarının üst seviyede olması gerektiğini kaydetti.

 

Prof. Dr. Kalınlı, “Yükseköğretim kurumları dünyanın en kompleks kurumları arasında kabul ediliyor, çok büyük organizasyonlar ve yönetilmesi de bir o kadar zor kurumlar. Dolayısı ile bizim de üniversiteleri etkili bir şekilde stratejik yönetim anlayışıyla ve güçlü araçları kullanarak yönetmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

 

“Her Hangi Bir Şeyi Ölçmek Yerine Doğru Şeyi Ölçmeliyiz”

 

Prof. Dr. Kalınlı araştırma performans göstergelerinde araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi, etkileşim ve iş birliği boyutlarının olduğunu ve üniversiteleri değerlendiren sıralama sistemleri bulunduğunu hatırlatarak, “Bu sistemler araştırma, öğretim, iş birliği ve etkileşim, uluslararasılaşma, itibar, elektronik ortamdaki varlıklar gibi kategorilerle üniversiteleri derecelendiriyor. Bu sistemlerin aslında üniversitemiz adına pek çok anlamı var. Baktığımız zaman üniversiteler büyük bir veri sarmalının içerisinde. Her türlü süreçte veriye ihtiyacımız var. Ölçemezseniz yönetemezsiniz bu bir gerçek.” diye ekledi.

 

 “Birincisi her hangi bir şeyi ölçmek yerine doğru şeyi ölçmeliyiz.” diyen Kalınlı konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Büyük boyutta bakarak veri haritaları oluşturmamız gerekiyor. Önceliğimiz şeyleri doğru belirlememiz lazım. Akabinde toplanacak veriler için altyapılara ihtiyacımız var; sonra hata ayıklama, verileri düzenleme sonra verilerin düzenlenmesi çok ciddi bir iş. Verilerin analiz edilmesi ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilerek kurumsal politika ve stratejilere yansıtılması gerekiyor. Bizim yüksek performans için iç süreçleri geliştirmemiz, belirli bir kalite düzeyi yakalamamız, stratejik yönetim anlayışını benimsememiz, faaliyetlerimize ve varlıklarımıza yönelik envanterimizi iyi bilmemiz ve etkili bir performans yönetimi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Üniversiteler büyük kurumlar her bir süreci pazılın bir parçası gibi düşünmek ama kurumu yapılandırırken o parçalardan birini yapılandırırken pazılın diğer parçalarını gözetmek durumundayız. Dolayısıyla bu başlı başına bir uzmanlık işi artık.”

 

Program sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız, Prof. Dr. Adem Kalınlı’ya teşekkür belgesi verdi.

 


  • Haber Tarihi : 02.01.2020

AYLARA GÖRE HABERLER