Öğrencilerimiz Hazırladı TÜBİTAK Kabul Etti

 

 
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencilerinin bitirme ödevi projesi TÜBİTAK tarafından 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destekleniyor.

Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nevcihan Gürsoy’un danışmanlığında Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencileri Selin Canpolat, Eda Turunç ve Arda Togaç’ın “Zeytin Karasuyunda Sentezlenen ZnO Nanopartiküllerinin Fotokatalitik Etkinliğinin Araştırılması” konulu bitirme tezi projesi TÜBİTAK 2209 A kapsamında olarak kabul edilmiştir.

Proje hakkında bilgi veren Gıda Mühendisliği öğretim elemanlarından Doç. Dr. Nevcihan Gürsoy “ Bu yıl dördüncü sınıf öğrencilerimize hazırladığımız bitirme tezi TÜBİTAK 2209 A projeleri kapsamında desteklenmeye uygun görüldü. Üniversitemiz ve Mühendislik Fakültemiz sonrada bölümümüz adına çok güzel bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedik. Projemizin konusu zeytin karasuyunda sentezi yapılan çinko oksit nano partiküllerinin fotokatalitik etkinliğinin araştırılması üzerinedir. Dünya’da her yıl 2,5 milyon ton zeytinyağı üretilmektedir. Akdeniz kuşağında toplam zeytinyağının %97’si üretilmektedir.” dedi. 

Zeytin karasuyunun evsel atıklardan çok daha riskli olduğunu ve bu soruna çözüm bulunmasının çevre açısından daha iyi olacağını ifade eden Gürsoy, “Akdeniz bölgesinde yılda yaklaşık olarak 15 milyon ton zeytin karasuyu oluştuğu bildirilmektedir. Ülkemizde ise her yıl yaklaşık olarak 1.5 milyon ton zeytin karasuyu oluşmaktadır. Bu karasu Akdeniz ülkelerinde başlıca çevresel sorunlardan biridir. Zeytin karasuyu ve evsel atık su organik kirlilik açısından karşılaştırıldığında; karasu ortalama 400 kat daha fazla kirlilik yaratmaktadır. Karasuyun hiçbir arıtımdan geçirilmeden toprağa doğrudan deşarjında toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri olumsuz etkilemektedir. Bu etkilere karasuyun asidik niteliğinden dolayı, toprağın pH'ının ve gözenekliliğinin değişmesi örnek olarak gösterilebilir. Bununla birlikte karasuyun arıtılmadan zirai amaçlı sulamada kullanılmasının önündeki başlıca engel ise; içerdiği fenolik birleşiklerdir. Bu birleşiklerin yüksek konsantrasyonları bitkiler üzerinde fitotoksik etkilere sahiptir ve tohumların filizlenmesine engellemektedir.” dedi.

Son olarak Gürsoy “Karasu toprağa doğrudan deşarjında, toprak kalitesinin değişmesi ve topraktaki mikroorganizmalar üzerinde, özellikle de içeriğindeki polifenollerle antimikrobiyal etki göstermesi nedeniyle toprak kalitesi değişmekte ve bitki gelişimi etkilenmektedir. Önemli bir ağır metal olan çinko, aynı zamanda tüm canlılar için gerekli bir besin kaynağıdır ve enzimatik faaliyetlerde önemli fonksiyonları bulunan bir geçiş metalidir ve ZnO biyo uyumlu oluşu sebebi ile biyomedikal uygulamalarında doğrudan kullanılabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Proje ile zeytinyağı karasuyunun arıtılarak içeriği mineral açısından zengin bir temiz su elde edileceği ve bu suyun sulama ve sanayide kullanılmasının amaçlandığını ifade eden proje sorumlusu Gıda Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi Selin Canpolat yaptığı konuşmada “Yağ teknolojileri dersinde zeytinyağı üretimi hakkında bir konu işlemiştik ve zeytinyağı üretiminin önemli sorunlarından biri olan zeytin karasuyunu gördük. Bunun sonucunda sayın Doç. Dr. Nevcihan Gürsoy hocamızla birlikte bu sorunun çözümüne yönelik bir araştırma yapmaya karar verdik. Buradaki asıl temel amacımız Türkiye için önemli bir ekonomik kaynağa sahip olan zeytinyağı üretiminde çok büyük bir sorun teşkil eden zeytin karasuyunun çevreye verdiği olumsuz etkileri önleyecek bir yöntem geliştirmekti.” dedi. 

Üniversite Rektörlüğü olarak çevre konusunda bu hassas projeyi hayata geçiren değerli öğrencilerimiz ve Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nevcihan Gürsoy’a teşekkür eder, başarılı çalışmaların devam etmenisi temenni ederiz.  • Haber Tarihi : 24.04.2019

AYLARA GÖRE HABERLER