Şehit Ve Gazilere Büyük Vefa

Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren “Sivas Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” (CÜSAM),  Birinci Dünya ve İstiklal Harplerinde şehit düşen ve madalya alan Sivaslılar için 294 sayfalık bir kitap hazırladı. 


CÜSAM Müdürü Prof. Dr. Adnan Mahiroğulları, Millî Savunma Bakanlığı arşivlerindeki belgeler ışığında hazırlanan kitapta, şehit ve madalya alanların hangi savaşta, hangi cephede bulundukları bilgilerine yer vererek şehitlerimize vefa örneği göstermiştir.

Prof. Dr. Adnan Mahiroğulları, CÜSAM tarafından hazırlanan kitapla ilgili yaptığı açıklamada; “Birinci Dünya ve İstiklal Harplerinde Şehit Düşen-Madalya Alan Sivaslılar” kitabını hazırlamaktaki esas amacın bugün özgür bir vatanda yaşıyorsak bunu tamamen şehitlerin sebil gibi akıttığı kanları sayesinde olduğunu bizden sonraki nesillere aktarmak içindir. Birinci Dünya Harbi’nde, Osmanlı orduları yedi cephede savaşmak durumunda kalmıştır. Çanakkale Savaşı bu güne kadar yaşanmış en büyük Doğu-Batı çatışmasıdır.  Çanakkale Savaşı’nda biz sadece 250.000 askerimizi kaybetmedik. II. Mahmut ve II. Abdülhamid dönemlerinde ihdas edilen modern eğitim kurumlarında yetişen okur-yazarlarımızı da kaybettik. Türkiye’nin Jeopolitik ve Jeostratejik konumunun önemini yeni nesillere aktarabilmek için şu hususa dikkat çekmek gerekir. Anadolu coğrafyası “bıçak sırtı coğrafyası”dır. Tarihin her döneminde pek çok milletin gözü bu coğrafyada olmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı’ya son darbe Çanakkale Savaşı’yla vurulmak istenmiş; ancak kınalı kuzuların cesaretiyle, azmiyle, vatan sevgisiyle söz konusu darbe engellenmiştir. Anadolu coğrafyası, jeopolitik ve jeostratejik konumu nedeniyle dün olduğu gibi günümüzde de emperyal güçlerin hedefindedir. Nitekim son yıllarda yanı başımızda yaşanan olaylar bu düşünceyi teyid eder niteliktedir. Hazırladığımız kitaptaki bilgileri Milli Savunma Bakanlığından aldık. Bilgileri, köy köy, kasaba kasaba, cephe cephe ayırdık. Orada gördük ki, Türk, Kürt, Çerkez, Arap, Sünni, Alevi gibi etnik yapı ve mezhep farklılıkları olsa da Mehmetçikler koyun koyuna bu vatan için şehit düştüler. Hatta dikkatimizi çeken başka bir özellik,  Çanakkale Cephesi’nde üç Ermeni vatandaşımızın da şehit olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla,  bu coğrafyada kaderde, kıvançta, tasada hep birlikte bin yıl yaşadık. Bin yıl daha yaşayabilmek için millet bilinciyle birlik içinde tefrikaya düşmeden yaşamak gerekir” dedi.

Prof. Dr. Mahiroğulları konuşmasının devamında, “Milli Savunma Bakanlığı’ndan aldığımız belgelerde cepheler ve ilçeler karışık olarak verilmişti. Kitabımızda, şehitlerimizin yaşadığı köylere, şehit düştüğü cephelere, lakaplarına da yer vererek ilçe ilçe tasnif yöntemini uyguladık. Kitapta, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Divriği, Gürün, İmranlı,  Gölova, Akıncılar, Yıldızeli, Kangal, Zara, Hafik, Gemerek, Elbeyli, Ulaş, Merkez İlçe gibi yerleşim birimi nüfusuna kayıtlı yaklaşık iki bin şehidimizin ismi yer almıştır.  Ancak, Birinci Dünya ve İstiklal Harplerinde on binin üzerinde Sivaslının şehit düştüğünü düşünüyoruz. Bunların büyük bir kısmı belgelere yansımayan şehitlerdir. 
Diğer taraftan İstiklal Harbine katılıp çok sayıda madalya alan Sivaslı hemşehrimiz var. Madalya alan Sivaslı hemşerilerimin torunları, belki en büyük iftihar vesilesi olarak dedelerinin madalya aldıklarını bu kitap sayesinde öğrenmiş olacaklardır.” ifadelerini kullandı.

 “Biz kitabımızı CÜSAM adına hazırladık. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız bu konuda bize her türlü desteğe hazır olduğunu söyleyerek kitabı Üniversite matbaasında bastırabileceğini, kitabın kesinlikle parayla satılmayacağını, dolayısıyla Birinci Dünya ve İstiklal Harplerinde şehit yakınları olan bütün Sivaslı hemşerilerimizin söz konusu kitabı ücretsiz olarak temin edebileceklerini ”belirtti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü olarak başta inceleme komisyonu üyeleri ve Üniversitemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Toparlı, Doç. Dr. Ahmet Yüksel, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Alparslan Demir, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sevilay Özer ve kitabın hazırlanmasında her türlü akademik çalışma gönderen akademisyenlere teşekkür ederiz. 
   • Haber Tarihi : 17.07.2018

AYLARA GÖRE HABERLER