• twitter logo
  • threads logo

Üniversitemizden Ülkemizin ve Şehrimizin Kültür Hayatına Önemli Katkı

Üniversiteler sadece bilimsel çalışmalarla değil bulundukları şehrin, bölgenin ve ülkenin sosyal, ekonomik, sportif ve kültürel hayatına da katkı yapan en önemli kurumlar arasında yer alır. Ülkemizin kültürel değerlerinden biri olan türkülerin genç nesille buluşması, popüler kültürün her şeyi dönüştürdüğü bir zamanda öz değerlerimizi hatırlatmak maksadıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkedeki mevcut imkânlarıyla hazırladığı “Sultanşehir’den Türküler” isimli albüm projesi hayata geçti.

 

Âşıklık geleneğinin sürmesinde önemli bir yere haiz olan, Ozanlar Şehri Sivasımızın kültürel mirasına sahip çıktığının göstergesi olan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız’ın himayesinde, Rektörlüğün destekleri ve Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlilerinden Kürşat Taydaş, öğrencilerimiz ve ilgili personelin çalışmalarıyla ortaya çıktı. 

 

Albümün yönetmen ve aranjörlüğünü Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğr. Üyesi Kürşat Taydaş yaparken kayıtlar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kayıt Stüdyosu’nda gerçekleştirildi.

 

Albümde Âşık Veysel’in “Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana”, Âşık Sefil Selimi’nin “Kevser Irmağında Saki Olan Yâr”, Ali Delice’nin “İnsan Kısım Kısım Yer Damar Damar”, Âşık Ali Metin’in “Ömür Bahçasının Gülü Solmadan”, Zaralı Halil Söyler’in “Bir Bulut Kaynıyor Sivas Elinde” eserleri başta olmak üzere Muzaffer Sarısözen’in “Sarardım Ben Sarardım”, “Akşam Olur Karanlığa Kalırsın”, “Ocakta Kahve Pişirir” ve Müslüm Sümbül’ün derlediği “Gel Gidelim Gönül Aşk Ellerine” isimi türkülerin yer aldığı 10 Sivas türküsü bulunuyor. 

 

Albümün hazırlanmasında Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Kürşat Taydaş’ın yanı sıra Asur İbrahim Yasak, Aydın Özdemir, Bilal Boyraz, Bilal Yavan, Can Geren, Celal Sanır, Doğukan Dokuyan, Ersin Tunç, Furkan Ayyıldız, Göktürk Dalkıran, Hakan Ünivar, İbrahim Şahin, İsmail Döşkaya, Kamil Karaoğlu, Mehtap Taydaş, Metin Yıldız, Mitat Zencir, Mustafa Mutlu, Oğuzhan Alpen, Ozan Açıkalın, Serdar Mencütekin, Tuğrul Akdağ ve Yusuf Elbay görev alırken albümün yürütücülüğünü ile Üniversitemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi yaptı.


 Haber Tarihi : 20.07.2020

AYLARA GÖRE HABERLER