Üniversitemiz Sosyal Bilimler Atıf Dizini’ ne Üye Oldu

Üniversitemizde fiziki açıdan yapılan çalışmalar ile birlikte akademik personelimizin bilimsel verilere daha rahat erişebilmeleri için teknik altyapı güçlendirme çalışmaları devam ediyor. 

Bir yandan Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığının yeni yapılan binası ile fiziksel altyapısını güçlendirilirken, diğer yandan da kitap sayıları, veri tabanları ve atıf dizini sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalara hız verildi. 

Bu kapsamda İstanbul, Akdeniz, Erciyes, Gazi, Ömer Halisdemir, Yıldız Teknik gibi üniversitelerin üyesi olduğu Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD)’ a Üniversitemiz de dâhil oldu. 

Atıf, başka bir yazarın sizin çalışmanızı kaynak göstererek yazılarınızdaki verileri kullanmasıdır. Akademik hayatta yayının değerini ortaya koyan en doğru ölçüt yayının aldığı atıf sayısıdır. SOBİAD akademisyenlerin isimleri ile akademisyenlere yapılan atıfı bulan millî veri tabanıdır. SOBİAD aynı zamanda akademisyenlerin yıllara göre atıf ve yayın grafikleri, üniversitelerin yayın ve atıf grafikleri, üniversitelerin diğer üniversiteler ile ortak yaptıkları çalışmalar gibi analizler sunan gelişmiş bir veri tabanıdır.
 

Ayrıca SOBİAD, araştırmacılar için eşsiz bir veri kaynağı olmakla birlikte, 400’den fazla dergide, 130.000’den fazla makale içinde tam metin arama yapılabilmesine imkân tanıyor. Filtreler ile aramalar sınırlandırılabiliyor ve bulunan makalelerin tam metinlerine hızlı erişim sağlanabiliyor.
 


  • Haber Tarihi : 26.01.2018

AYLARA GÖRE HABERLER