Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Sivas’ın Sorunları, Eksiklikleri ve Potansiyelinin Belirlenmesi Toplantısı

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezimiz tarafından “Sivas İli’nin Sorunları, Eksiklikleri ve Potansiyelinin Belirlenmesi Toplantısı: Olası Proje ve Kaynakları Açısından Genel Bir Değerlendirme” toplantısı gerçekleştirildi.

 

Toplantıya Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali Taşkın, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak, öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı.

 

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak, “Bizim merkez olarak görevimiz proje kaynaklarını tanıtmak, bilgilendirmek ve tüm üniversiteye proje eğitimleri vermek. Burs ve destek hizmetlerini de ayrıca sunmak. Bu kapsamda biz de zaman içerisinde kendimizde var olabilecek ve merkezimizin kurumsallaşması adına iç sorgulamalar yaparak daha iyiyi bulmaya çalıştık. Burada sizlere proje kaynaklarını göstermek istiyoruz. Proje kaynaklarını anlattıktan sonra da esas Sivas’ın sorunları, eksiklikleri ve potansiyelinin belirlenmesi ile ilgili sizlerin fikirlerinizi alacağız.” dedi.

 

Projelere verilen destek mekanizmaları hakkında katılımcılara bilgi veren Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli Öğr. Gör. Abdullah Mısırlıoğlu, “Destekler ulusal ve uluslararası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ulusal desteklere baktığımız zaman daha çok yerel ve bölgesel kalkınma ajansları ön plana çıkıyor. Uluslararası desteklere baktığımız zaman Avrupa Birliği’nin ilgili bakanlıklar ve Ulusal Ajansla birlikte Avrupa Birliği hibelerini koordine ettikleri bir süreç görünüyor. Sivas, Türkiye’de verilen hibelerde 100’ü aşkın AB projesi ile sekizinci sırada yer alıyor.” dedi.

 

CÜSAM Müdürü Prof. Dr. Adnan Mahiroğulları, “Üniversitelerin temel kuruluş işlevi bilim hayatına katkı sağlamak, bilgi ile dolu öğrenciler yetiştirmektir. Bu birincil işlevidir. Ancak üniversitelerin kurulduğu şehirlere çok büyük katkıları olması da beklenir. Mesela şehrin kültürü, tarihi, sosyolojik, ekonomik konular gibi çeşitli konularında araştırılması ile ilgili işlevleri vardır. Nitekim bizim Cumhuriyet Üniversitesinin Sivas’ta kurulmasından sonra bu tip işlevler mutlaka kuruluşlundan beri işlevsel olarak vardı. Ama uzun yıllardan beri bu üniversitede çalışan biriyim. 33’üncü yılımı çalışıyorum. Son 15 yıl içerisinde Sivas’la ilgili önemli araştırma ve sempozyumlar yapıldı. Dolayısıyla belki şehirden de eleştiri alıyoruz; şehirle Üniversite arasında Kızılırmak var. Yani şehirle üniversite birlikte olamıyor veya şehre doğru dürüst bir katkı sağlayamıyor diye. Bir bakıma haklıydı bu eleştiriler. Ancak son 15 yıl içeresinde bakın Selçuklu dönemi sempozyumu yapıldı. Ulusal düzeyde pek çok bilim insanımız bildiri sundu. Sivas Selçukluların başkentliğini yapmış önemli, bir şehir. Bu gün görüyoruz ki Proje Koordinasyon Merkezi sayesinde Üniversite mensupları olarak şehrin her türlü araştırılması gereken hususları sanayisi, teknolojisi, teknokenti, ar-ge yatırımları, sosyal yapı gibi konularda bize yeni imkânlar sunuldu.” dedi.

 

Sunumların ardından katılımcılar farklı konularda Sivas’la ilgili fikirlerini paylaştı. Toplantıdan çıkan sonuçlar bir bildiri özet kitapçığı hâline getirilip ilgili merkez tarafından önce Rektörlükle paylaşılarak daha sonra kamuoyuna sunulacaktır. 
  • Haber Tarihi : 25.04.2018

AYLARA GÖRE HABERLER