"Tarihi ve Kültürel Varlıklarıyla Suşehri" Konferansı

Üniversitemiz Suşehri Sağlık Yüksekokulu ve Suşehri Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Kulübü (CÜSHEK) tarafından "Tarihî ve Kültürel Varlıklarıyla Suşehri" konferansı düzenlendi.

 

Konferansa Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, konuşmacı yazar İlyas Ege, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

 

Konferansın açış konuşmasını yapan Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, Üniversitemiz ve Suşehri Sağlık Yüksekokulu hakkında tanıtıcı bilgi verdi.

 

Doç. Dr. Tuğut’un konuşmasından sonra "Tarihî ve Kültürel Varlıklarıyla Suşehri" isimli konferansa geçildi.

 

Yazar İlyas Ege konuşmasına Suşehri ilçesinin kültürel ve coğrafi özellerini anlatarak başladı. Suşehri’de âşıklık geleneğine rastlanmadığını söyleyen Ege, “Bu boşluğu kadınlar doldurur; ancak ürünler “anonimdir”. Halk kültürünün sözlü bölümü olan mâni, türkü, masalların söyleyeni de yaşatanı da onlardır; Suşehrili kadınlarımız, sözlü edebiyat ürünlerinin oluşmasında ve nakledilmesinde önemli bir paya sahiptir.” dedi.

 

Anadolu’nun İslamlaşmasında Suşehri’nin önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Ege, başta Mevlâna olmak üzere büyük mutasavvıfların burada yaşadıklarını söyledi.

 

İlçenin Millî Mücadele’de de etkin rol oynadığının altını çizen Ege, “Mustafa Kemal Suşehri”'ne gelmiş, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Suşehri Şubesi'ni kurmuştur. Suşehri ve çevresi, Millî Mücadele’yi destekleyerek Erzurum Kongresi'ne delege göndermiştir.” ifadelerini kullandı.

 

Büyük şehirlere göçün Suşehri’nin en büyük sorunu olduğunu hatırlatan Ege, “Suşehri, coğrafyasının bunca güzelliği, ovasının bereketliliği, ne yazık ki sakinlerinin büyük şehirlere göç etmesinin önüne geçememiştir. Uğruna binlerce şehit verdiğimiz, topraklarımızı terk etmemiz düşündürücüdür. Temennimiz Suşehri’nin, hemşerilerimizin sadece doğduğu değil, doyduğu topraklar olmasıdır.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

  • Haber Tarihi : 11.10.2019

AYLARA GÖRE HABERLER