Dr. Şahin 1002 Hızlı Destek Projesi Almaya Hak Kazandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim elemanlarının ürettikleri projeler desteklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seyda Şahin, TÜBİTAK ARDEB programından 1002 Hızlı Destek projesi almaya hak kazandı.

 

Dr. Öğr. Üyesi Seyda Şahin TÜBİTAK ARDEB programından 1002 Hızlı Destek Programı ile desteklenen projesi ile üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlanmış olacak. 

 

"Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Sentezleyen Escherichia coli Suşlarında Dezenfektan ve Ağır Metal Direncinin Araştırılması" başlıklı proje önerisiyle TÜBİTAK tarafından desteklenen projede Dr. Şahin, Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) dirençli E. coli izolatlarında dezenfektan ve ağır metal direncinin seviyesi ve dirence aracılık eden moleküler mekanizmaların varlığını aydınlatmayı amaçlıyor.
   • Haber Tarihi : 02.04.2020

AYLARA GÖRE HABERLER