Ahmedî Sempozyumu Düzenlendi

Rektörlüğümüzün yıl içerisinde yapmayı planladığı sempozyumlardan birini daha gerçekleştirdi.


Üniversitemiz Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu’nda düzenlenen Ulusal Ahmedî Sempozyumu’na Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız, öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız programın açış konuşmasında, “Bir buçuk yıl içerisinde otuza yakın ulusal ve uluslararası sempozyum yaptık. Daha önceden de şehrimizde birçok sempozyum yapmıştık. Özellikle Cumhuriyet Dönemi’nde Sivas, Osmanlılar Dönemi’nde Sivas, Selçuklular Dönemi’nde Sivas gibi. Daha sonraki dönemlerde ailelere inmiştik. Sarıhatipzadeler Sempozyumu, Sivaslılar Sempozyumu gibi. Bunlardan sonra da kişilerle ilgili sempozyumlar yapmaya başladık. Sivas tarihte Dârü’l-İlim olarak bilinen bir şehirdir. Doğuyu batıya, güneyi kuzeye bağlayan bir şehir. Bundan dolayı da sürekli geçiş noktası olmuştur. Başka yerlerden gelen ilim adamları, şairler Sivas’ta konaklamışlardır. Ahmedî Sempozyumu’nu biraz da şunun için yaptık. 14. yüzyılda yaşayan üç büyük kurucu şairlerimizden biridir. Fakat günümüze kadar Ahmedî ile ilgili herhangi bir sempozyum yapılmamıştı. Biz de bu sempozyumu yapalım istedik. Çünkü doğum yeriyle ilgili bazı araştırmacıların farklı farklı söylemleri var. Bunu aydınlığa kavuşturmak için biz bugün bunu burada konuşacağız.” dedi.

Ahmedî’nin Edebiyatımızdaki Yeri konulu açılış bildirisinde Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli, “Sivas bir ilim şehridir. Medreseleriyle bir ilim şehridir, yetiştirdiği âlimleriyle bir ilim şehridir. İlim tarihimizin önemli iki ismini burada anmak isterim. Bunlardan birincisi Kemal İbn-i Hümam, buralıdır ve Sivas’ın ilim ve kültür hayatına önemli katkılar sunmuştur. İkincisi Ahmedî ile Mısır’da okumuş olduğunu düşündüğüm, Şahabeddin Es-Sivasi’yi de burada anmak isterim. Şahabettin Es-Sivasî Anadolu topraklarında ilk defa tefsir yazan bir müfessirdir. Tıpkı Ahmedî gibi. O da ilk defa Aydınoğulları Beyliği’ne intisap etmiş ve Tire’de tefsirini yazmıştır. Daha pek çok âlimimiz var. Ama şunun altını özellikle çizmek gerekiyor, Sivas bir ilim şehridir ve Cumhuriyet Üniversitesi bir yılda yaptığı bu etkinliklerle öncülük ettiği bilimsel projelere verdiği destekle inşallah Sivas ilim şehri olma vasfını daha ileriye taşıyacaktır. Buna da itimadımız sonsuzdur.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyuma geçildi.

Sempozyumun sonunda katılımcılara teşekkür belgesi verildi.
   • Haber Tarihi : 08.05.2018

AYLARA GÖRE HABERLER