Türkiye’nin İlk Yerli Tematik-İnteraktif Öğrenme Platformu

Cumhuriyet Teknokent’te Türkiye’nin İlk Yerli Tematik-İnteraktif Öğrenme Platformu Geliştirildi.


Nitel, Nicel ve Karma Araştırma yöntemleri ve araştırma sürecinde kullanılan yazılımların online ve interaktif olarak öğretildiği Türkiye’deki ilk platform olan ve Cumhuriyet Teknokent’te geliştirilen www.ayeum.com veri tabanı 20’den fazla üniversiteye deneme erişimine açıldı Kısa sürede üç farklı üniversitenin abone olduğu veri tabanı, araştırma yöntemlerini ve bu süreçte kullanılan yazılımları öğretirken, diğer yandan araştırmacılara nitelikli ve impact faktörü yüksek SSCI/SCI indexli dergilerde yayın yapabilmesi için ihtiyaca yönelik öğrenme imkânları sunuyor. AYEUM, sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma araştırma yöntemleri ile ilgili eğitimler sunuyor. Ayrıca SPSS, AMOS, R uygulamaları, ENDNOTE, NVIVO, CMA, MAXQDA, Mendeley, Citavi, Zotero, Akademik yazma, güç analizi, STATA, SAS, Mintlab, Klinik araştırmalar ve makale yazma, güç analizi, SSCI/SCI dergi bulma ve yayın süreçleri, Makale/tez yazım stratejileri vb. eğitimleri online ve interaktif dersler yoluyla öğretiliyor. AR-GE çalışmaları kapsamında yerli bir öğrenme yönetim sistemi yazılımı geliştiren AYEUM, her eğitimde, eğitim öncesi kişilerin mevcut bilgi ve becerilerini ölçerek, kişiye özel öğrenme imkânları sunuyor. Eğitime katılan araştırmacıların öğrenip öğrenmediğini tespit eden ve buna bağlı anlık dönüt veren yazılım, veri tabanını kullanan üniversitelere ve araştırmacılara %100 öğrenme ve memnuniyet ve akademik performansa artış garantisi veriyor.

Cumhuriyet Teknokent’te yürütülen bu AR-GE projesinin koordinatörü Doç. Dr. Selçuk Beşir DEMİR; amaçlarının araştırma yapan tüm araştırmacıların araştırma yapabilme kapasitelerini geliştirmek, bu vasıtayla Türkiye’nin SSCI,SCI, AHCI indexte taranan dergilerdeki yayın sayısını ve yayın kalitesini artırmak olduğunu dile getirdi. Doç. Dr. DEMİR, araştırmacıların www.ayeum.com veri tabanında 40’dan fazla online eğitimin olduğunu, her bir eğitimin en az doktora derecesine sahip yerli ve yabancı öğretim üyeleri tarafından anlatıldığını belirtti. Veri tabanı sayesinde her yıl yurt dışına ödenen binlerce doların ülkemizde kalacağını ifade eden Doç. Dr. DEMİR, hâlen Teknokent’te literatür taraması yapabilen 36 Bin güncel akademik kitaba sahip yerli bir e-kitap veri tabanı ve diğer intihal tespit programlarının taramadığı YÖK Tez Merkezi ve Dergipark dahil milyonlarca yerli ve yabacı datayı tarayabilen intihal tespit yazılımını geliştirmeye devam ettiklerini ve kısa sürede ilgili yazımları dünyaya ihraç edebilir düzeye gelmeyi umut ettiklerini dile getirdi.
   • Haber Tarihi : 28.03.2019

AYLARA GÖRE HABERLER