Potestas Kulübü Avrupa’yı Okumak Panelinin İkincisini Düzenledi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Potestas Kulübü öğrencileri tarafından “Avrupa’yı Okumak” adlı panelin ikincisi düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültes Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halis Çetin, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Panelin moderatörlüğünü yapan Doç. Dr. Murat Yıldırım açış konuşmasında, “Modern Avrupa'ya atfedilen değerlerin bir kısmı, hiç şüphesiz modern bilimle doğrudan ilişkilidir. Avrupa'da bilhassa 17. yüzyılda yaşanan bilimsel gelişmelerin önemi ve bu dönemi öncekilerden ayrıştıran bir Bilim Devrimi yaşandığı fikri genel hatlarıyla iyi bilinmektedir. 

Kitap bu gelişmeleri, Kopernik, Galileo ve Newton gibi dönemin başlıca bilim adamlarının çalışmaları ve kişisel öyküleri üzerinden anlatmaktadır. Yeni astronomiyi, mikroskopla yapılan keşifleri, fizik ve matematikte çığır açan fikirleri, zaman ve doğaya ilişkin kavramların değişiminden söz edeceğiz.

Modern Bilimin Doğuşu ayrıca bilimin kültürle ve felsefeyle olan yakın ilişkisini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bilimin oluştuğu kültürel ortamın belirleyiciliğini gösterirken, bilimin inanıldığı gibi, içerdiği kesin doğrularla, kültürel değerlerle ilişkili olmadığı düşüncesinin bir yanılsamadır.” dedi.

Panelde Ayşe Nur Naipli, “Bilimin Anlam ve Önemi, Bilimsel Metot, Bilimin Niteliği”; Mustafa Kara, “Çağdaş Bilimin Tarihçesi”; Kübra Işık, “Bilim Öncesi Dönem, Sosyal Bilimlerin Kendi Kimliklerini Kazanma Süreci” konularını anlattılar.

 


  • Haber Tarihi : 22.12.2017

AYLARA GÖRE HABERLER