Üniversitemizde Arıtma Çamurundan Solucan Gübresi Üretildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde faaliyete başlayan Solucan Gübresi Üretimi Tesisi'nde arıtma çamurundan solucan gübresi üretilmeye başlandı.

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde faaliyet gösteren Solucan Gübresi Üretimi Tesisi'nde "Arıtma Çamurunun Solucan Gübresi Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması" projesi kapsamında Sivas Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi’nden alınan arıtma çamurunun solucanlara 150 gün süreyle yedirilmesi sonucu gübre elde edildi. Yapılan çalışmanın başlangıç aşamasında elde edilen gübrede yüzde 75'e varan oranlarda ağır metal miktarında azalmalar gözlendi. Çalışma sonucunda, arıtma çamurlarının solucanlar kullanılarak ıslah edilebileceği ve tarımda kullanılabilecek hâle dönüştürülebileceği gözlendi. Projeyle, belediyelerin arıttığı sulardan çıkan atık çamurların gübreye dönüştürülerek çevre kirliliğine neden olmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

 

Çamuru atıl olmaktan çıkarmak istiyoruz diyen Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Tutar, “Belediye arıtma çamurlarının tarımda kullanılabilmesi ile ilgili proje başlattık. Belediye arıtma çamurlarının 150 gün süre ile soluncanlara yedirilmesi sonucu elde edilen gübrenin analizi geçtiğimiz günlerde çıktı. Buna bağlı olarak hepimizin bildiği gibi arıtma çamurlarının içerisinde yüksek oranda toksit madde ve ağır metal bulunmaktaydı. Solucanların bu maddeleri önemli ölçüde azalttığını gördük. Bu bize artık arıtma çamurlarını atıl olmaktan, çevre kirliliğine neden olmaktan çıkıp tarımda kullanılabilir bir forma dönüştürülebildiğini gösteriyor. Belediyelerin buna yönelik projelerle arıtma tesislerinin hemen yanına kuracakları solucan tesisinde bu arıtma çamurlarını solucanlara besin olarak yedirmesi gerekiyor. Nihai sonuç olarak da elde edilen gübrenin hem kendi park bahçelerinde, hem de tarımda vatandaşın hizmetine kullanılması söz konusu olabilecektir." dedi.

 

Üretilen Gübre Yurt Dışına İhraç Edilecek

 

Ayrıca tesiste klasik yöntemlerle solucan gübresi üretimi yaptıklarını belirten Doç. Dr. Tutar, "Tesiste önemli miktarda solucan gübresi ürettik. Yurt dışı ile çeşitli bağlantılar kurduk. Üretimimizi ilk kez Almanya'ya ihraç etmek suretiyle bu anlamda solucan gübresinin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden yurt dışına açılması ile ilgili çalışmalara başladık. Şu anda hazırlanan gübre, kurutma aşamasından sonra Almanya'ya gönderilecek.” şeklinde konuştu.


  • Haber Tarihi : 14.02.2020

AYLARA GÖRE HABERLER