Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Meftuni Yekeler YÖK Tarafından Kurumsal Dış Değerlendirici Olarak Seçildi

Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Ana Bilm Dalı  Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Meftuni Yekeler, YÖK Başkanlığı Yükseköğretim Kalite Kurulu Birimi’nin 18 Kasım.2016 tarihli yazısı uyarınca Kurumsal Dış Değerlendirici olarak seçilmiştir.

Bu kapsamdaki görevlendirilmeyle, 8-11 Ocak 2017 tarihlerindeki saha ziyaretinde Anadolu Üniversitesi’ni Kalite Güvence Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme ve Yönetim Sistemi konularında değerlendiren takım üyesi olarak görev yapmıştır.

  • Haber Tarihi : 13.01.2017

AYLARA GÖRE HABERLER