Güzel Sanatlar Fakültemiz Özel Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alacak

Güzel Sanatlar Fakültemiz 2018-2019 eğitim-öğretim yılında özel yetenek sınavıyla öğrenci alacak. Yapılacak sınavla Heykel Bölümüne 15, Resim Bölümüne 30, Müzik Bölümü Müzik Teknolojisi Ana Bilim Dalına 10, Müzik Bölümü Müzik Bilimleri Ana Bilim Dalına 20 ve bu sene yeni açılan Grafik Bölümüne ise 30 olmak üzere toplam 105 öğrenci toplam özel yetenek sınavı ile alınacak.

 

Sınavlara başvurabilmek için tüm adayların 2018 YKS’ye girmiş ve TYT puanlarının herhangi birinden en az 180 puan almış olmaları gerekmektedir. (Puanlar ham puandır.)

 

Engelli öğrencilerin (Bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR: Mental Retardasyonu, Yaygın Gelişim Bozukluklar, OSB: Otizm Spektrum Bozuklukları, Asperger Sendromu, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) engelli olduklarını sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri ve YKS puanlarının herhangi birinin en az 100 puan olması gerekmektedir. (Puanlar ham puandır.)

 

Özel Yetenek Sınavına, ÖSYM’nin yaptığı herhangi bir sınav ile Yükseköğretim Kurumuna yerleştirilen veya başka üniversitelerin özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da başvurabilecekler.

 

Özel Yetenek Sınavı ön kayıt başvuru, sınav ve kesin kayıtlarla ilgili açıklamalar üniversitemiz web sayfasında duyurular bölümünde http://www.cumhuriyet.edu.tr/duyurugoster.php?recordID=18151 linkinde yayımlanan “Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu”nda yer almaktadır.


  • Haber Tarihi : 26.07.2018

AYLARA GÖRE HABERLER