Türkiye Genom Projesine Destek

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) ‘Bireysel ve Dönüşümsel Tıp Alanı Uygulama Projesi İşbirliği (2020-BT-02)’ çağrısına yaptıkları başvuru sonuçlarına göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenlerinin 4 projesi kabul edildi.

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi toplamda 4 proje kapsamında 23 hastalık ile TÜSEB -Bireysel ve Dönüşümsel Tıp Alanı Uygulama Projesi İşbirliği projesine katkı sağlamış olacak.

 

Bu projelerle Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin Türkiye Genom ve Türkiye Kanser Gen Projeleri bir bölümüne katkı sağlayacağını ifade edildi. Türkiye Genom Projesi kapsamında TÜSEB tarafından kanser, kronik ve nadir hastalık için genomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik ve metagenomik analizleri kapsayan detaylı karakterizasyon çalışmaları yapılacağı bildirildi.

 

Bu kapsamda, proje yürütücülüğünü Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Siliğ’in yaptığı, proje ekibinin ise Prof. Dr. Gökhan Gökçe, Prof. Dr. Nesim Kuğu, Prof. Dr. Sulhattin Arslan, Doç. Dr. Sinan Soylu, Dr. Öğr. Üyesi Ayça Taş, Dr. Öğr. Üyesi Barış Sarıakçalı, Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Duman, Tuğba Ağbektaş, Zuhal Tunçbilek’ten oluştuğu projede akromegali, bipolar bozukluk, böbrek kanserleri (böbrek renal hücreli karsinom, vd.),  major depresif bozukluk, obezite, panik bozukluğu, primer hiperparatiroidi, pulmoner emboli ve tromboemboli, testis tümörleri, tiroid hastalıkları (hipertiroidi vd.), tiroid hastalıkları (hiportiroidi vd.), ve tüberküloz hastalıkları ele alınacak.

 

Proje yürütücülüğünü Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Pınarbaşı’nın yaptığı ayrıca Prof. Dr. Yeltekin Demirel ve Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Çekin’in yer aldığı bir diğer projede modern çağın hastalıklarından varsayılan obezite için örneklem oluşturulacaktır. 

 

Projenin yürütücülüğünü Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sulhattin Arslan yaptığı ayrıca Doç. Dr. Ertan Mahir Korkmaz, Doç. Dr. Mahir Budak ve Dr. Öğr. Üyesi Tülay Koç’un yer aldığı diğer bir projede akciğer kanserini ele alacak. 

 

Son olarak Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Ada’nın yürütücülük görevini üstlendiği, Dr. Öğr. Üyesi Vural Polat ile Dr. Öğr. Üyesi Salih Güler’in proje ekibinde yer aldığı projede aterosklerotik karotis arter, aterosklerotik koroner arter, romatizmal kalp kapak ve kronik venöz yetersizlik hastalıkları incelenecek.

 

Oluşturulan örneklem, TÜSEB Aziz Sancar Araştırma Geliştirme Merkezi (ASAGEM) bünyesinde kurulmakta olan Ulusal Biyobanka’da saklanacak. Tüm analizler ASAGEM bünyesinde kurulmakta olan OMİK Merkezinde gerçekleştirilecek, elde edilen veriler ASAGEM bünyesinde kurulmakta olan yüksek güvenlikli veri merkezinde depolanacak ve işlenecek.
 

   • Haber Tarihi : 15.06.2020

AYLARA GÖRE HABERLER