Tübitak Akademik Proje Yazım Eğitimi'nin Altıncısı Düzenlendi

"Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Taşkın’ın da sertifika törenine katıldığı 114K504 numaralı “Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Kadroları için TUBİTAK tarafından Desteklenen Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projelerinde Farkındalık Yaratma ve Üretme/Kabul Potansiyellerinin Geliştirilmesi” başlıklı proje kapsamında, Tübitak Akademik Proje Yazım Eğitimi’nin 6. ve sonuncusu 15-17 Ağustos 2016 tarihlerinde Mühendislik Fakültesi Mavi Salon’da gerçekleştirildi. Eğitim programında üniversitemiz öğretim üyeleri Prof.Dr. Sezai Elagöz, Prof. Prof.Dr. Kaan Şevki Kavak, Prof.Dr. Ayten Ateş, Doç.Dr. Serdal Arslan ve Yrd.Doç.Dr. E. Mahir Korkmaz eğitici olarak yer aldı.
 
1 Eylül 2016 tarihinde resmî olarak tamamlanacak olan ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak’ın yürütücülüğünü yaptığı proje kapsamında bugüne kadar tüm fakülte ve yüksekokullarda proje tanıtım toplantıları, proje eğitimleri, akademik başarı öykü ve Cost-Ufuk 2020 etkinlikleri gerçekleştirildi. Tüm araştırmacıların ARBİS kayıtlarının da oluşturulmasının ve güncellenmesinin hedeflendiği proje kapsamında bugüne kadar toplam olarak 138 lisansüstü öğrenci ve öğretim üyesi proje eğitimi aldı."
   • Haber Tarihi : 17.08.2016

AYLARA GÖRE HABERLER