Kamuoyu Duyurusu

“24 Aday Başvurdu, Ama En Düşük ALES ve Yabancı Dil Puanına Sahip Aday Kazandırıldı”  Başlıklı Bazı Basın Kuruluşlarında Çıkan Haber ile İlgili Kamuoyu Duyurusu 

 

9 Mayıs 2020 tarihinde “https://www.memurlar.net” isimli web sitesinde yayımlanan “24 aday başvurdu, ama en düşük ALES ve yabancı dil puanına sahip aday kazandırıldı” başlıklı haberde yer alan haber içeriği kesinlikle doğru değildir. Bilindiği üzere üniversitelerde araştırma ve öğretim görevlisi kadrolarına alımlar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılmaktadır. Buna göre ilan edilen kadrolara başvurmak isteyenler için iki haftalık başvuru süresi tanınmaktadır. Adayların başvuruda hangi belgeleri ibraz etmeleri gerektiği Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda açık bir şekilde belirtilmiştir. Başvuru süresi sonunda adayların başvuru dosyaları, Fakülte yönetim kurulunun belirlediği üç öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından incelenmektedir. Yapılan ön değerlendirmede; başvuru şartlarını taşıyan ve başvuru evrakları tam olan adayların dosyalarında belirttikleri puanları ilgili mevzuata göre hesaplanarak yazılı sınava alınacak ilk on aday belirlenir ve ilan edilir. Bu ilandan sonra, itiraz edecek adaylar için itiraz süresi tanınır, varsa itirazlar komisyon tarafından tekrar incelenir. Bu inceleme sonunda kesinleşen liste nihai olarak ilan edilir. Listede adı bulunan adaylar, önceden ilan edilen tarih, yer ve saatte yazılı sınava alınır.

 

Haberde yer alan araştırma görevliliği sınavı da yukarıda bahsi geçen mevzuat doğrultusunda yapılmıştır. İlahiyat Fakültesi Kelam Ana Bilim Dalı araştırma görevliliği kadrosuna başvuran adayların dosyaları da ilgili mevzuat doğrultusunda incelenmiş ve itiraz süresi tanınmıştır. Bu süreçte ön değerlendirme sonucu “onaysız evrak, eksik evrak, eksik belge” gibi gerekçelerle sınava girmeye hak kazanamayan adaylardan hiçbiri itirazda bulunmamıştır. Kaldı ki ön değerlendirmeyi yapan komisyon, ilgili mevzuat hükümlerince adayların ALES, yabancı dil, mezuniyet notu gibi kriterlerini değerlendirmeden önce Resmi Gazete ilanında belirtilen evrakların fizikî ve hukukî olarak doğruluğunu tespitle yükümlüdür. Yani adayın puanları, adayın başvurusunu doğru bir şekilde yapması hâlinde ön değerlendirmeye alınabilmektedir. Bu durum, mevzuattan kaynaklanan bir zorunluluktur. Aksi takdirde başvurusunu mevzuata göre doğru bir şekilde yapan adayların mağdur edilmesi söz konusu olacaktır.

 

Haberde yer alan ikinci bir iddiada ise sınava girmeye hak kazanan adayların bazılarına bilerek düşük not verildiği şeklindedir ki bu iddia da gerçeği yansıtmamaktadır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan 10 adaydan 2’si sınava katılmamış, 8’i ise 06/05/2020 tarihinde sınava katılmıştır. Sınavda adayların isimlerini yazdıkları kâğıtlarda isim kısımları kendi şahitliklerinde yapıştırıcı ile yapıştırılmış; komisyonun nezaretinde sınav kâğıtları okunana kadar açılmamıştır. Adayların sınav kâğıtları her türlü hukuki denetime açıktır.

 

Haberde gerçeği yansıtmayan bir diğer iddia da kazanan adayın sıralamadaki durumu ile ilgilidir. Haberde bahsi geçen sıralama, adayların ön değerlendirme sonuçlarıdır. Yani Resmi Gazete’de belirtilen şartları taşıyan ve sınava girmeye hak kazanan adayların ilanıdır. Ancak nihai değerlendirme ALES, yabancı dil notu ve lisans başarı notunun yüzdelikleri değişmektedir. Buna göre nihai değerlendirmeye esas olarak ön değerlendirmeden farklı bir şekilde adayların %30 Ales, %30 Lisans Başarı notu, %30 yazılı ve %10 yabancı dili hesaplamaya dahil edilmektedir. Bu durumda haberde iddia edildiği gibi sınavı kazanan aday, aslında son sırada değil yazılı sınav notu hariç birinci sıradaki 60,17 puanlı adayın ardından 58,42 puanla dördüncü sıradadır. Bu sonuca göre kazanan adayın, birinci sıradaki adayla puan farkı sadece 1,75 puandır. Mevzuata göre bu liste yazılı sınavların eklenmesiyle birlikte ilan edilmesiyle birlikte ilan edilmektedir.

 

Söz konusu haberdeki asılsız iddiaların düzeltilmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, başta Üniversitemizin kurumsal kimliği ve Rektörümüz olmak üzere ön değerlendirmeyi ve sınavı yapan öğretim üyelerimiz ile sınavı kazanan adayın kişilik haklarının ihlalinin engellenmesi açısından önem arz etmektedir. Haberde bahsi geçen sınavla ilgili bütün bilgi ve evrakın şeffaf, hukukî ve denetlemeye açık olduğunu tekrar hatırlatırız. Konuyla ilgili hukuk zemininde gereken her adımın atılacağını kamuoyuna saygı ile duyururuz.

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü


  • Haber Tarihi : 09.05.2020

AYLARA GÖRE HABERLER