Erken Okuryazarlık ve Gelişimi

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi yüksek lisans öğrencileriyle “Erken Okuryazarlık ve Gelişimi” konulu çevrim içi söyleşi düzenlendi.

 

Etkinliğin moderatörlüğünü Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Karakaş üstlenirken, söyleyişe davetli konuşmacı olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Yahya Han Erbaş katıldı.

 

Söyleşide “erken okuryazarlık gelişimi, filizlen okuryazarlık, okul öncesi ve ilkokullarda okuryazarlık gelişimi, düzenlenebilecek etkinlikler, farklı ülkelerden örnekler” gibi birçok konu ele alındı.

 

Moderatör Dr. Öğr. Üyesi Karakaş “Erken çocukluk döneminde bireyin okuryazarlık becerilerini geliştirmesi, yetişkinlik dönemindeki okuryazarlığına büyük ölçüde etkisi bulunmaktadır. Çocuklara erken yaştan itibaren ailede başlayacak ve okul öncesi dönemle devam edecek okuma ve yazma becerilerine karşı ilgi, tutum ve motivasyonunun artması önemli görülmekte ve bu dönem okuryazarlık etkinlikleri ömür boyu öğrenme faaliyetleriyle ilişkilendirmektedir.” ifadelerini kullandı.

 

Dr. Öğr. Üyesi Erbaş ise ”Okul öncesi dönemde zengin uyarıcılar ile donatılmış okuryazarlık çevresinde büyüyen çocukların erken okuryazarlık sürecinden geleneksel okuryazarlık sürecine başarıyla geçiş yapmasına fırsat tanır. Erken okuryazarlık sürecinde “sözcük bilgisi, sesbilgisel farkındalığı, yazı farkındalığı, harf bilgisi ve dinlediğini anlama” becerileri esas alınarak etkinlikler düzenlenmesi gereklidir. Bu beceriler dâhilinde çocuklara  “kitabın ne olduğunu bilmesi, kitabın ön ve arka kapağını anlaması, kitabın sayfalarını önden arkaya doğru çevirmesi, resimlerden öyküyü okuması, öyküde geçen olayları sıralayabilmesi, resimlemeler ve başlık üzerine öykünün içeriği hakkında tahminde bulunması, bazı harflerin isimlerini söyleyebilmesi, sağdan sola ya da soldan sağa yazma deneyimleri yapabilmesi” gibi etkinlikler sıralanabilir.” dedi.

 

Söyleşinin son bölümünde bahsedilen erken okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesine dair ailelere ve okul öncesi öğretmenlerine düşen sorumluluklar tartışıldı. Etkinliğe okul öncesi öğretmenliğine kayıtlı yaklaşık 30 yüksek lisans öğrencisi katılırken çevrim içi söyleşi yaklaşık 45 dakika sürdü.  • Haber Tarihi : 02.02.2021

AYLARA GÖRE HABERLER