Sosyal Bilimler Akademik Yayıncılık Çalıştayı’nın 3’üncüsü Düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu iş birliğinde III. Sosyal Bilimler Akademik Yayıncılık Çalıştayı 26 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlendi.

 

Çalıştay; Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Editörü Dr. Sema Yılmaz ve İSNAD Atıf Sistemi Geliştiricisi Dr. Abdullah Demir’in açılış konuşmaları ile başladı.

 

Prof. Dr. Hekimoğlu açış konuşmasında, “Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu genel anlamda sosyal ve beşeri bilimler alanında bütünlük içerisinde göre yapmakla ve bilgi üretmekle görevli bir kurum olarak bu işin tam da ortasında duruyor. Kuruluşundan bu yana bu alanda ciddi destekler veriyor. 2013 yılından itibaren bir anlamda modernize ettik. Türkiye’de sosyal bilimler alanında geldiğimiz nokta hiç de küçümsenecek nokta bir değil. Bu bağlamda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. İşimiz burada bitmiyor elbette. Burada asıl maksat hocamın da dediği gibi yerli ve millî araçları kullanarak dünyaya kendimizi anlatmaktır.” dedi.

 

Rektör Yıldız ise, “2016 yılında göreve geldiğimde bir plan yapmıştık. Planımız her bir alanda bir konuyla ön plana çıkmaktı. Sosyal bilimler alanında da İlahiyat Fakültesi’ni belirlemiştik. Dergiyle ilgili bir çalışma yapalım istemiştik. 2016 yılında başlayan çalışmalarımız 2018 yılında “Dergi Çalıştayı” olarak sonuç vermişti. Orada alınan kararlardan bir tanesi de İSNAD Atıf Sistemi ile ilgiliydi. Bu kararlar uygulandı ve İSNAD Atıf Sistemi Türkiye’de oluşturulan ilk yerli ve milli atıf sistemi. Hemen akabinde 1 yıl sonra ikinci bir çalıştay yapmıştık. İkinci çalıştayda da İSNAD Atıf Sisteminin 2’nci versiyonu ortaya çıktı. Bu sistemi sosyal ve beşeri bilimlerde dergiler kullanmaya başladılar. Yabancı dillere de çevrimiyle ilgili de çalışmalarımız oldu.” ifadelerini kullandı.

 

Rektör Yıldız konuşmasının devamında, “Türkiye’de çok sayıda dergi çıkıyor, bilimsel alanlarda çalışmalar yapılıyor. Fen ve sağlık bilimleri alanında yapılan çalışmalar birçok dergide yayımlanıyor. Uluslararası indekslerde taranan dergiler oldukça fazla. Fakat sosyal ve beşeri bilimlere geldiğimiz zaman uluslararası indekslerde taranan dergimiz maalesef az. Bu alanlarda dergilerle ilgili yapılacak çalışmalar dergilerimizin hem tanınırlığını artıracaktır hem de yabancı indeksler tarafından taranmasını sağlayacaktır.” diye belirtti. 

 

Dr. Yılmaz, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi’nin Türkiye merkezli din bilimleri dergileri arasında Web of Science’de taranan birinci dergi olduğunu ve Q1 seviyesine yükseldiğini kaydetti. 

 

Dr. Demir, dergicilik üzerine geçen yıllarda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek başladığı konuşmasında çalıştayla ilgili öngörülerini ve hedeflerini anlattı.


Çalıştayın teması "Hakemli Dergi Yayıncılığı" olarak belirlenirken, çalıştayda; Türkiye merkezli hakemli sosyal bilim dergilerinin akademik yayıncılık açısından mevcut durumları, sorun ve ihtiyaçları ile bunların çözümüne yönelik somut öneriler üzerine ağırlık verildi.

 

Çalıştay 3 oturumda gerçekleştirilirken, 1’inci oturumda konuşmacılar “Teknik, Hukuki ve Akademik Açıdan İdeal Dergi”, 2’nci oturumda “Akademik Yayınların Üst Veri Yapısı ve Uluslararası Entegrasyonu” ve 3’üncü oturumda “İndekslere Kabul Şartları ve İndekslerin Kaliteli Dergi Yayıncılığına Etkisi” konuları üzerine bildirilerini sundular. 

 

Yapılan değerlendirmeler sonunda çalıştayda alınan 25 karar kabul edildi.

 

Çalıştayı İzlemek İçin: https://www.youtube.com/watch?v=VtZ77fWqAvw

Çalıştay Kararları İçin: https://sba.ayk.gov.tr/kararlar/


 

  • Haber Tarihi : 29.12.2020

AYLARA GÖRE HABERLER