Rektörümüzün 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

 
Bilindiği üzere "Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire" adlı tıp okulunun açılış tarihi olan 14 Mart 1827 tarihi ülkemizde modern tıbbın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 1976 yılından itibaren 14 Mart tarihini de içine alan hafta Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. 
 
İnsan için sağlık, olmazsa olmazların başında gelmektedir. Aynı zamanda Anayasal bir hak olan sağlıklı yaşam hakkı insan hayatına verilen değerin göstergesidir. Vatandaşların hayatlarına devam etmelerini sağlamak, etkili ve kaliteli sağlık hizmetini sunmak devletin görevleri arasında yer almaktadır.
 
Üniversiteler bilim üreten yerler olarak vatandaşların sağlıklarını olumsuz etkileyen çeşitli hastalıkların tedavisi için yeni metotlar, tedavi şekilleri bulmak durumundadır. Tıp Fakülteleri ile Uygulama ve Araştırma Hastaneleri hekim yetiştirmenin yanı sıra hastalıklara tedavi üretme gibi bir görev de yüklenmişlerdir.
 
Gelişen teknolojiyle birlikte sağlık sektörü de bu değişimden ve gelişimden nasibini almaktadır. Değerli tıpçılarımızın sağlık alanında insanlığa çare olacak çalışmalar yürütmesi gerekmektedir. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması için diğer alanlarda olduğu gibi sağlıkta da atılımlar yapmalı ve “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!” düsturunca faaliyetlerimize devam etmeliyiz. 
 
Bu vesileyle tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım.
 

Prof. Dr. Alim Yıldız
         Rektör
 
 

 


  • Haber Tarihi : 14.03.2019

AYLARA GÖRE HABERLER