Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız, "Türk Yükseköğretim Sisteminde Suriyeli Öğrenciler" Adlı Uluslararası Konferansa Katıldı

Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız, Yükseköğretim Kurulu tarafından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez düzenlenen "Türk Yükseköğretim Sisteminde Suriyeli Öğrenciler" adlı uluslararası konferansa katıldı.

Sadece ülkemizde değil, aynı zamanda Ortadoğu coğrafyasında da Suriyeli öğrencilere yönelik şimdiye kadar gerçekleştirilen en kapsamlı uluslararası konferansa; Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AFAD ve YTB'den üst düzey temsilciler katıldılar.

Suriyeli öğrenci sayısı 100'ün üzerinde olan Cumhuriyet Üniversitemizin de içinde bulunduğu 50 üniversitenin rektörünün katıldığı konferansta Suriyeli öğrenciler ve çalışan akademisyenler de hazır bulundular.

Türk Yükseköğretiminde okuyan ve gelecek yıllarda okuyacak Suriyeli öğrencilerin yükseköğretim sistemimize entegrasyonu, uyum sorunlarının çözümleri gibi konuları detaylı bir şekilde tartışıldı.

KONFERANSTA GÜNDEME GETİRİLEN SORUNLAR ARASINDA AŞAĞIDAKI BAŞLIKLAR ÖNE ÇIKMIŞTIR:

- Suriyeli öğrencilerin topluma uyum ve yükseköğretim süreçlerindeki uyum sorunları ve gerekli destek mekanizmalarına ihtiyaç,

- Akademik yeterlilik ve vasıfların tanınmasında yaşanan güçlükler,

- Topluma ve eğitime intibakta karşılaştıkları dil sorunları,

- Suriyeli kız ve erkek öğrencilerin dağılımında kız öğrencilerin aleyhindeki dengesizlik,

- Türk Yükseköğretimi sistemi hakkındaki bilgi eksikliği,

- Üniversitelerimizde okuyan Suriyeli öğrencilerin finansmanında yaşanılan güçlükler.

Konferansta çözüm yolu olarak önerilen hususlar şunlardır:

- Türkiye’de, Ortaöğretimdeki öğrenci sayıları ve buna bağlı olarak yakın gelecekte yükseköğretime katılacak potansiyel öğrenci sayısı dikkate alındığında örgün öğrenim yanında Açık ve Uzaktan Öğrenim yöntemiyle daha fazla öğrenciye yükseköğretim imkânı verilebilmesi,

- Suriyeli öğrencilerin, görece daha az tercih ettikleri meslek yüksekokullarındaki eğitim almalarına da yönlendirilmesi,

- Suriyeli öğrencilerin sadece belli şehirlerimizde odaklanması yerine ülkemizin farklı illerinde de eğitim almalarına yönelik çalışma yapılması,

- Öğrencilerin Türkçe öğrenmeleri sürecinin önemsenmesi ve bu şekilde toplumsal uyum sürecinin de desteklenmesi,

- Kadınların toplumsal uyum süreçlerindeki rolleri dikkate alındığında kız öğrencilerin yükseköğretime dâhil edilmeleri önem taşıdığından gerekli yönlendirmelerin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması,

- Yükseköğretim odaklı yapılan faaliyetlerin ve ülkemizin bu alandaki fedakârlıklarının özellikle uluslararası görünürlüğünün artırılmasına ve uluslararası kuruluşların konuya ilişkin sembolik katkılarının gerçekçi bir şekilde artırılmasına yönelik bir çalışma başlatılması,

- Bu kapsamda yapılmakta olan ve yapılacak olan çalışmaların koordinasyonunun YÖK tarafından yürütülmesi.

Bu sorunlar ve çözüm önerileri kapanış oturumunda ayrıntılı bir şekilde tartışılmış ve sürecin yurt içi ve yurt dışı kurumlar nezdinde takibi ve kolaylaştırılması için YÖK bünyesinde bir birim oluşturulmasına karar verilmiştir.

 

 

 


  • Haber Tarihi : 11.03.2017

AYLARA GÖRE HABERLER