Üniversitemizde E- Diploma Dönemi

Üniversitemizde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Öğrenci Bilgi Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Entegrasyonu tamamlanarak dijital ortamda diploma basımına başladı.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve artık kullanım ömrünü tamamlayan öğrenci işleri takip programının yerine, ülkemizdeki üniversitelerin büyük bir kısmının kullandığı ve birçok farklı özelliği içinde barındıran yeni öğrenci işleri programı kullanılmaya başlanmıştı.

 

Buna paralel olarak Üniversitemizdeki belge yönetimini düzenleyen ve birçok ihtiyaca cevap veremeyen eski Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi de faklı bir program ile değiştirilmişti.

 

Teknolojik gelişmeyi takip eden ve zamandan tasarruf etmeyi önceleyen Üniversitemiz, Öğrenci Bilgi Sistemi ve Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi programlarını entegre ederek elektronik ortam üzerinden diplomaları hazırlayıp en kısa zamanda mezun öğrencilerimize diplomalarını teslim etmeye başladı.

 

Diplomalarının hazırlanma sürecinin uzun olmasından dolayı mezun olan öğrencilerimize geçici mezuniyet belgesi veriliyordu. Mezun öğrencilerimiz diplomalarını yaklaşık bir yıl sonra alabiliyorlardı. Yeni sistem ile e-imzalı diploma ve ekini öğrencilerimiz mezun oldukları anda alabiliyor ve kendilerine diplomalarının hazır olduğuna dair bilgilendirme SMS‘i gönderiliyor.

 

e-İmzalı diplomalar hem Türkçe hem de İngilizce hazırlanarak öğrencilerimize veriliyor.

 

Bologna Süreci çerçevesinde uluslararası geçerliliği olan diploma eklerimiz de önümüzdeki dönemde dijital ortamda hazırlanarak öğrencilerimize teslim edilebilecek.

                          • Haber Tarihi : 25.04.2018

AYLARA GÖRE HABERLER