Üniversitemiz Senatosunun Kudüs Bildirisi

Üniversitemiz Senatosu'nun 13 Aralık 2017 Çarşamba Günü Saat 14.00'de Kudüs Özel Gündemi İle Toplanarak Hazırladığı Bildiri Aşağıdadır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Sadece Müslümanlar için değil, aynı zamanda diğer semavi dinler için de kutsal kabul edilen Kudüs, asırlar boyu barış, hoşgörü ve medeniyetlerin beşiği olmuştur. Kudüs’ün bu yapısını korumada insanlık, ortak hareket etmek durumundadır. Özellikle ecdadımız asırlar boyu Kudüs’ü tarihte eşine az rastlanır bir şekilde barış ve hoşgörünün merkezi hâline getirmiştir. Müslümanların yönetimde bulunduğu dönemler boyunca sevgi, hoşgörü ve birlikte yaşamanın merkezi olan bu kutsal mekân, ne yazık ki özellikle son zamanlarda şiddet, nefret ve zulümle anılır hâle gelmiştir. 

Kudüs’ün bu noktaya gelmesinde Ortadoğu’yu menfaatleri doğrultusunda yönetmek isteyen ülkelerin barıştan, haktan ve adaletten uzak müdahalelerinin büyük rolü vardır. Bu müdahalelerin son adımı Amerika Birleşik Devletleri’nin Kudüs’ü, terör devleti olan İsrail’in başkenti olarak tanımasıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgeyi ve dünyayı kaosa sürükleyecek bu provakatif adımı, bu işgalci devleti daha da cesaretlendirecek, Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler tarafından da resmen devlet olduğu kabul edilen Filistin halkına baskının ve zulmün artmasına sebep olacaktır. Kudüs’ün işgal altında olduğunu Amerika Birleşik Devletleri dâhil uluslararası toplumların tamamının kabul ettiği bir ortamda; uluslararası hukuku, tarihî süreçte alınmış Birleşmiş Milletler kararlarını ve ülkelerin hassasiyetlerini hiçe sayan, bölgedeki çatışmaları körükleme ihtimali oldukça yüksek olan bu girişim, kesinlikle kabul edilemez.  

Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu olarak, bölgede akan gözyaşlarını dindirmek yerine acı ve ızdırapları daha da artıracak olan bu kararın yanlışlığına dikkatleri çekerek, dünya liderlerine barış, vicdan ve adaletten yana tavır koymaları yönünde çağrıda bulunuyor ve Amerika Birleşik Devletleri’ni, aldığı bu yanlış kararı derhâl ve ön şartsız bir şekilde geri çekmeye çağırıyoruz. Aksi hâlde tarih boyunca barış şehri olarak bilinen Kudüs’ü, bugün kendilerinin mülkü sananlar, yarın arkasına saklanacak bir ağaç dahi bulamayacaklarını bilmelidirler. 

Bizler Cumhuriyet Üniversitesi mensupları olarak, Kudüs’ün kaderini ancak o toprakların gerçek sahibi olan Filistin halkının ve Ortadoğu’da yaşayan milletlerin belirleyebileceğine inanmaktayız. Kudüs; sözde İsrail Devleti’nin değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin de resmen devlet olarak tanıdığı Filistin’in başkentidir. 

Yukarıdaki gerekçelerle Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu olarak Amerika Birleşik Devletleri’ni ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ı verdikleri bu talihsiz kararları nedeniyle şiddetle kınıyoruz.

Filistin ve Kudüs’le ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz ile Hükûmetimizin bu konuda aldığı tüm kararların sonuna kadar yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Haber Tarihi : 13.12.2017

AYLARA GÖRE HABERLER