Lisansüstü Öğrenci Alımı

Üniversitemiz Fen, Sağlık, Sosyal ve Eğitim Bilimleri Enstitülerine genel kontenjan, yatay geçiş, ÜNİP, yabancı uyruklu lisansüstü öğrenciler alınacaktır.


Doktora, sanatta yeterlilik, tezli ve tezsiz yüksek lisans düzeyinde alınacak öğrenciler için başvurular önümüzdeki günlerde alınmaya başlanacaktır.


Lisansüstü öğrenci alımına ilişkin ilanlar Üniversitemiz web sitesinde (www.cumhuriyet.edu.tryayımlanmıştır.

 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü (28 Ocak - 01 Şubat 2019)


Biyokimya, Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Fizik, Kimya, Kimya Mühendisliği, Matematik, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tezli Doktora düzeyinde,


Biyokimya, Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Fizik, Kimya, Kimya Mühendisliği, Matematik, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Enerji Bilimi ve Teknolojisi, Biyomühendislik, Geomatik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Nanoteknoloji Mühendisliği, Optik Mühendisliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans düzeyinde İş Sağlığı ve Güvenliği  Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi alacaktır.

 

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü (14 Ocak -18 Ocak 2019)


Coğrafya Eğitimi Bilim Dalı, Matematik Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans,


Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı ve Eğitim Yönetimi Bilim Dalı ile Matematik Eğitimi Bilim Dalına Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır.


 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü (14 Ocak -18 Ocak 2019)


Mikrobiyoloji, Farmakoloji, Fizyoloji, Histoloji, Hemşirelikte, Psikiyatri Hemşireliği Doktora düzeyinde,


Farmakoloji, Fizyoloji, Histoloji, Eczacılık Analitik Kimya, Parazitoloji, Veteriner Anatomi, Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama, Veteriner İç Hastalıkları Tezli Yüksek Lisans düzeyinde,


Ebelik, Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans düzeyinde lisansüstü öğrenciler alınacaktır.


 

Sosyal Bilimler Enstitüsü (21 Ocak-25 Ocak 2019)


Müzik Anabilim Dalına Sanatta Yeterlilik düzeyinde,


Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, İşletme, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Sosyoloji, Tarih, Temel İslam Bilimleri anabilim dalında Doktora düzeyinde Ekonometri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, İşletme, Muhasebe Finans ve Bankacılık, Sanat Tarihi, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Sosyal Hizmet, Temel İslam Bilimleri, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri anabilim dallarında Tezli Yüksek Lisans düzeyinde,


Endüstriyel İlişkiler ve İnsan Kaynakları, Felsefe ve Din Bilimleri, Finansal Ekonometri, İletişim Bilimleri, İşletme, Kamu Yönetimi, Muhasebe Finans ve Bankacılık, Sosyoloji, Temel İslam Bilimleri, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri anabilim dallarında Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır.  • Haber Tarihi : 07.01.2019

AYLARA GÖRE HABERLER