Ruhumuzu Besleyen Şey Kitaptır

Kütüphaneler haftası dolasıyla Rektörlüğümüz tarafından Ankara Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi öğretim üyesi ve yazar Prof. Dr. İsmet Emre’nin katılımıyla “Kitap Medeniyeti” isimli konferans gerçekleştirildi.


Üniversitemiz Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa, Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Başdanışmanımız Prof. Dr. Recep Toparlı, Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Hakan Yekbaş, İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Karayaka, akademisyenler, idari personelimiz ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşımızın okunmasıyla başlayan programda Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız selamlama konuşması yaptı.

Prof. Dr. Yıldız, “İnsan hem kendini gerçekleştirebilmesi hem de içinde yaşadığı topluma faydalı bir birey olması yani bilgi ve değer sunabilmesi için okumalı, okuduğunu düşünmeli ve düşündüğünü başkalarıyla paylaşarak fikir alışverişinde bulunmalı. “ dedi ve ‘Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?’ ifadesi ile Aristo’nun, ‘Okuyup yazanla okumayan arasındaki fark ölü ile diri arasındaki fark gibidir.’ sözlerini hatırlattı. 

Medeniyetimizin kitap medeniyeti olduğunu vurgulayan Rektörümüz, “Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; bizim medeniyetimiz kitap medeniyetidir. Abbasiler döneminde Bağdat’ta 36 tane kütüphane olduğunu biliyoruz. Yine Sivas’ta şu an hâlâ mevcut olan medreselerin kütüphaneleri olduğunu biliyoruz ki İslam Dünyası’ndaki en büyük kütüphanelerden birisinin Sivas’ta olduğuna dair bilgilerimiz var.” diye konuştu.

Sivas’ın medreselerin çokluğundan dolayı tarihte “âlimler şehri” olarak anıldığına dikkat çeken Rektörümüz Yıldız, insanın içinde yaşadığı zamanın sorunlarına çözüm önerisi sunabilmesinin bir medeniyet meselesi olduğunu, bu medeniyet meselesinin ancak okuyarak, düşünerek ve düşündüğünü eyleme dökülerek aşılabileceğinin altını çizdi.

Rektörümüz son birkaç yüzyıldır kitaptan uzaklaştığımızı, bu yüzden de medeniyet ölçümüzün sarsıldığını söyleyerek şunları kaydetti:

“Medeniyetimizin galip olması kitaba yakınlaşmamız veya uzaklaşmamızla yakından alakalıdır. İlim, irfan ve hikmete yakınlaştıkça medeniyetimiz âdeta can bulmuş, bütün şubeleriyle estetik hâl almıştır.”

Rektörümüzün konuşmasının ardından Prof. Dr. İsmet Emre’nin konferansına geçildi.

Prof. Dr. Emre, insanın dünyaya gelişiyle birlikte yaşadığı hayatı yolculuğa benzetti. İnsanın her anlamda sınırlı bir varlık olduğunu anlatan Emre, buna rağmen çaba göstermekten, dünyasına anlam katacak işlerden uzak duramayacağını, hayallerine gem vuramayacağını söyledi.

Emre, “Dünya devasa bir kitap ve bizler o kitabın okuyucularıyız. Kur’an ‘Karaa’ okumaktan gelir. İnsan bu dünyaya okumak için gelir. “ ifadelerini kullandı.

Bütün canlıların hayatlarını sürdürmeleri için çeşitli ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Emre, bitkiler ve hayvanlar için besin ihtiyacının giderilmesinin onlar için yeterli olduğunu fakat insanın fizyolojik ihtiyaçların giderilmesinin yeterli olmadığını belirterek,“Ruhumuzu besleyen şey kitaptır. Bizatihi kitabın kendisidir. Okumak birinci derecede evrenin gramerini öğretir bize. Ne zaman bir kitabın ilk sayfasını okumaya başlasak ansızın yer çekimi bizden uzaklaşmaya başlar ve kendimizi bir boşlukta serazat uçuyormuş gibi hissederiz. Tekerleği bilmeyen, tekerleği icat etmemiş bir sürü medeniyet var ama masalı olmayan tek bir medeniyet yok.” ifadelerine yer verdi.

Emre, “Biz doğruyla yanlışı doğrudan öğrenmiş hâlde dünyaya gelmiyoruz. O yüzden kitaplar var. Kitaplar bize doğrudan temas ettiğimizde fazlaca yorulacağımız şeyleri kısa yoldan veren metinlerdir. İnsanlığın ortak aklının bize temellük ettirdiği, tevarüs ettirdiği cümlelerden ibarettir her kitap. Dünya bir kütüphane ve siz o gün gelip çattığında o kütüphaneden tek bir kitap bile okumadan Tanrı’nın karşısına çıkarsanız mahcup olursunuz. Doğruyla yanlışı öğrendiğiniz andan itibaren sürekli keşfetmeye çalışın ve keşfetmenin en önemli yolu kitap okumaktan geçer.” şeklinde konuştu.

Yaşamanın eylemle, hareketle mümkün olduğunun altını çizen, fiziksel ve zihinsel olarak bütün uzuvların yaşamaya uygun davranması gerektiğini vurgulayan Emre, “Kitap yayın faaliyeti ne kadar artmışsa aydınlanma o kadar artmış dolayısıyla güncel yaşam pratiğini domine etme ihtimali de artmıştır. Mısır aydınlanması böyledir, Hint, Endülüs, Avrupa Aydınlanması böyledir. Toplumunuzu okuyan bireyler ne kadar çok okuyorlarsa o kadar yol alıyorsunuz. 300 yıldır uyuyoruz. Kitap medeniyetinin mümessilleri olarak boynumuz bükük.” dedi.

Konferansın ardından Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız Prof. Dr. İsmet Emre’ye teşekkür belgesi verdi.
 
Daha sonra İsmet Emre “Dijital Yazılar” isimli kitabını imzaladı.
 
  • Haber Tarihi : 27.03.2019

AYLARA GÖRE HABERLER