“Şeyl Gazı” Hakkında Yazılmış İlk Türkçe Kitap

25 yıldır enerji ve enerji kaynakları hakkında ulusal ve uluslararası bilimsel arenada çalışmalar yapan, bu konuda kamu ve özelde enerji sektöründe danışmanlıkları olan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazan Yalçın Erik tarafından konusunda ilk ve tek Türkçe olan “Şeyl Gazı” isimli kitap yayımlandı.

 

Fosil yakıtların kısıtlı rezervleri ve küresel ısınmaya neden olduğu için alternatif bir enerji hâline gelen şeyl gazının önemi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Nazan Yalçın Erik, “Enerji, ülkeler açısından ekonomik, endüstriyel ve siyasi boyutlarıyla yüzlerce yıldır hayati önem taşıyan bir konudur. Küresel ısınmayla mücadele ve sürdürülebilirlik bağlamında yenilenebilir enerji kaynaklarının giderek daha fazla gündeme gelmesine rağmen, enerji talebinin büyük bölümü fosil yakıtlarla karşılanmaya devam etmektedir. Fosil yakıtların kısıtlı rezervi ve çevre açısından zararlarına karşın yaygın tüketimi ise tüm dünyada alternatif kaynak arayışlarına neden olmuştur. Bu kapsamda yıllardır üretim teknolojilerinin uygun olmaması nedeniyle göz ardı edilen şeyller de odak noktası hâline gelmiştir.” dedi

 

Şeyl gazının ticari olarak kullanılmasının enerji konusunda dışa bağımlı ülkelerin enerji ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Doç. Dr. Nazan Yalçın Erik, “Ticari olarak ilk kez ABD'de geliştirilen hidrolik çatlatma teknolojisi sayesinde şeyllerden de doğal gaz ve petrol üretilmeye başlanması enerji dünyasında devrim olarak nitelendirilmiş, şeyl gaz üretiminin ekonomik açıdan olumlu etkileri nedeniyle enerji yoksunu diğer ülkelerin de konuya ilgileri artmıştır. Enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü ithal doğal gazdan karşılayan Türkiye için de sahip olduğu şeyl gaz rezervlerinin değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.

 

Nobel Yayınevi tarafından yayımlanan şeyl gazının öneminin artmasının ardından akademik olarak yayınlanmış bir Türkçe kaynak ihtiyacı olduğunu belirten Doç. Dr. Nazan Yalçın Erik, “Ülkemizde şeyl gazı konusuna ilgi duyan gerek enerji sektörü gerekse akademik çevrelerdeki bilimsel yetkinliğin ve ilginin arttırılabilmesi, konuya enerji, çevre, ekonomi perspektifi açısından bakılabilmesi için kapsamlı bir Türkçe kaynak ihtiyacı oluşmuştur. Sektördeki bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan bu kitapta, farklı disiplinlerdeki araştırmacıların (Yer bilimleri, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Ekonomi gibi) yararlanabileceği düzeyde öz ve sade bir anlatımla gaz şeyllerinin özellikleri, doğal gazın oluşumu, üretim ve araştırmada kullanılan yöntemlerin yanı sıra rezervleri, küresel ekonomik-sosyal ve ekolojik etkileri hakkında bilgi verilerek geniş kapsamlı bir temel başvuru kaynağı oluşturulmasına gayret edilmiştir. Konusunda ilk ve en kapsamlı Türkçe kaynak olan bu eser ülkemiz şeyl gaz potansiyelinin değerlendirilebilmesi sürecinde enerji sektörü çalışanları ve araştırmacılar için bir referans kaynak olarak faydalı olabilecektir.” diye konuştu.  • Haber Tarihi : 25.11.2019

AYLARA GÖRE HABERLER