• twitter logo
  • threads logo

Uzaktan Algılama ve Görüntü Yorumlama Kitabı Yayımlandı

Çeviri editörlüğünü ve üç bölümün yazarlığını Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Proje Koordinasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak’ ın yaptığı “Remote Sensing and Image Interpretation, Lillesand, Kiefer and Chipman” isimli kitabın Türkçeye çevirisi “Uzaktan Algılama ve Görüntü Yorumlama” ismi ile yayımlandı.

 

Söz konusu kitap 1979 yılında ilk baskısı Wiley Yayınevi tarafından yapılmış olup 2015 yılındaki yedinci baskısından Türkçeye yapılan bir çeviri olmak üzere ilgili alanlarda uzman İTÜ, ODTÜ, Yıldız Teknik, Akdeniz ve Bülent Ecevit Üniversitesinden toplam yedi akademisyen tarafından uzaktan algılama ve görüntü yorumlamaya giriş derslerinde bir ders kitabı ve coğrafi bilgi sistemlerini kullanan uygulayıcılar için ayrıca bir referans olmak üzere tasarlandı.

 

Kitap; kavram ve temeller, fotoğrafik sistem bileşenleri, fotogrametri ilkeleri, multispektral, termal ve hiperspektral görüntüleme, optik spektrumda çalışan yer kaynakları uyduları, mikrodalga ve LIDAR algılama, sayısal görüntü analizi ve uzaktan algılama uygulamalarına ait konular olarak 8 ayrı bölümden oluşmaktadır. Kitap farklı bilim alanlarında çalışan araştırmacılara, lisans/lisansüstü öğrencilerine ve bu konuları merak edenlere uzaktan algılama, sayısal görüntü yorumlama ve işleme konularında bir rehber niteliğini taşımaktadır. Ayrıca kitapta haritacılık, havacılık ve uzay, jeoloji, çevre, tarım, ormancılık, şehir ve bölge planlama, atmosfer ve okyanus bilimleri, askerî uygulamalar ve doğal afetlerin değerlendirilmesi gibi farklı alanlarda çok etkin ve yararlı uygulamalar da bulunmaktadır.

 

Diğer gezegenlerde yaşamak ve kaynaklarını kullanmak amacıyla Mars başta olmak üzere yolculukların planlandığı günümüzde uzay teknolojisindeki gelişmelerle birlikte bilgisayar, yazılım ve İnternet teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte üzerinde yaşadığımız gezegenimiz yer küreye ait havadan/uzaydan veri elde etmenin ve kullanımının yaygınlaşmasına katkı da bu kitapta amaçlanmaktadır.Haber Tarihi : 04.12.2019

AYLARA GÖRE HABERLER