Akademisyenimiz Savunma Sanayi Alanında Araştırmacı Olarak Görevlendirildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Neşe Keklikcioğlu Çakmak, Savunma Sanayisi Başkanlığı (SSB) öncülüğünde kurulan Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Grubu’na (OTAĞ) araştırmacı olarak seçildi.


Savunma sanayisi teknolojilerinde dönüşümün yönetilmesi amacı ile geleceğin teknolojilerine yatırım yapılarak sistem/alt sistem ürünleri geliştirmek hedefi kapsamında Savunma Sanayisi Başkanlığı öncülüğünde “Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ)” kurulmasına verilen karar neticesinde grafen ve iki boyutlu malzeme teknolojisinin geldiği noktanın belirlenmesi, mevcut durumda çalışılan ve gelecekte çalışılması planlanan konulara yönelik olarak yapılması gerekenler ile birbirini bütünleyen çalışmaların kurgulanması için çalışma grupları oluşturuldu.


Bu kapsamda, Eylül 2020’de Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji çalışmalarının sonuçlanması ve OTAĞ Raporu’nun yayınlanarak yol haritasının oluşturulması planlanıyor.


Savunma Sanayisi Başkanlığı


1985 yılında 3238 sayılı Kanun’la Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde “Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” (SaGeB) olarak kurulmuş, 1989 yılında Savunma Sanayisi Müsteşarlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır. Müsteşarlık 2017 yılında gerçekleştirilen düzenleme ile Cumhurbaşkanı'na bağlanmış, 2018 yılında ise 703 sayılı “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır. 7 numaralı “Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir.
 
  • Haber Tarihi : 06.07.2020

AYLARA GÖRE HABERLER