Üniversitemizin URAP Üniversiteler Sıralamasındaki Yükselişi Sürüyor

 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ’ye bağlı olan, kâr amacı gütmeyen,  Türkiye ve dünya üniversite sıralamaları yapan bir araştırma laboratuvarıdır. URAP’ın Türkiye sıralamasında, Web of Science/InCites gibi uluslararası kaynaklar ile YÖK’ün yayımladığı veriler kullanılmaktadır. URAP’ın üniversiteler için geliştirdiği bu sıralama sistemi, her üniversitenin kendi konumu hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olmaktadır.

 
URAP’ın 2017-2018 yıllarını kapsayan dönemde üniversitelerimizin de içerisinde bulunduğu genel sıralamada kullandığı 9 gösterge aşağıda verilmektedir:
 
1-      Makale Sayısı
2-      Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı
3-      Atıf Sayısı
4-      Öğretim Üyesi Başına Düşen Atıf Sayısı
5-      Toplam Bilimsel Doküman Sayısı
6-      Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Bilimsel Doküman Sayısı
7-      2015-2016 Yılı Doktora Mezun Sayısı
8-      Doktora Öğrenci Oranı
9-      Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı
 
Yukarıda verilen 1, 3 ve 5. göstergelerin büyük üniversitelerin lehine olduğu düşünülebilir, ancak bu kurumların dünya bilimine daha çok katkı yaptıkları da bir gerçektir. Bu katkıları nedeniyle yüksek puan  almaları doğaldır. Tablodaki 2, 4 ve 6. göstergeler ise, üniversitelerin büyüklüğünden bağımsız olarak  kişi başına üretkenliği ölçmektedir. Böylece büyük üniversiteler toplam çıktılarından, küçükler ise üretkenliklerinden dolayı yüksek puan alma şansına sahiptir. Performansın sürekliliği;  3, 4, 5 ve 6. göstergeler, güncelliği ise diğer göstergeler ile ölçülmektedir. Ayrıca SCI, SSCI ve AHCI  endekslerine giren dergilerdeki makale sayıları az olan ancak konferans, kitap vb. ağırlıklı bilimsel çalışması  olan üniversitelerin bu çabası da 5 ve 6. göstergelerden aldıkları puanlarla değerlendirilmektedir. Sıralamada kullanılan dokuz gösterge, eşit ağırlık yüzdelerine sahiptir. URAP değerlendirmesindeki veriler;
 
 
1.  2017-2018 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi sayfasından (istatistik.yok.gov.tr/ ) alınmıştır. 
2. Clarivate Analytics’in InCites veri tabanından alınmıştır.
3. Clarivate Analytics InCites’in error.incites.thomsonreuters.com/error/Error veri tabanından alınmıştır. Makale, kısa makale, yorum/tarama makalesi, konferans bildirisi, kitap özeti, editöryal mektup, şiir, edebiyat/sanat eleştirileri gibi basılmış 
çok sayıda yayın türünü içermektedir.   
 
URAP’ın 2016 Haziran ve 2017 Eylül aylarını dikkate alarak yapılan bu değerlendirmelerde Üniversitemiz  geçen yıla göre en az 7 ve en çok da 11 basamak yukarı çıkarak büyük başarı sağlamıştır. Her  üniversitenin olduğu gibi yayın sayısı, atıf sayısı, doktora öğrenci sayısı gibi veriler için aldığı  puanlara ve üniversitemizle ilgili tüm verilere  tr.urapcenter.org adresinden ulaşılabilir.
 
URAP’ın Eylül 2017’de yayımlanan ve Üniversitemizin de değerlendirildiği dört (4) ayrı değerlendirme  şu şekilde özetlenebilir:
 

 

Öğretim üyelerimizin yaptığı bilimsel ve akademik çalışmaların ülkemiz ve uluslararası düzeyde olması için her türlü gayreti gösteren Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız, konu ile yaptığı değerlendirmede bu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etmiş, Cumhuriyet Üniversitemizi her daim hak ettiği yerlere gelebilmesi için bilimsel ve akademik çalışmalar yapan öğretim üyelerimize desteklerinin bundan sonra da artarak devam edeceğini yinelemiştir.


  • Haber Tarihi : 21.09.2017

AYLARA GÖRE HABERLER