Mimarlık Semineri Düzenlendi

Mimarlık Fakültesinde öğrencilerimizin eğitimlerini desteklemek üzere mimarlık mesleği hakkında geniş kapsamlı bilgilendirme yapmak amacıyla mimarlık seminerlerinin ilki gerçekleştirildi. 


Mimarlık Fakültesi tasarım atölyesinde gerçekleşen programa akademik personel ve öğrenciler katıldı. 

Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baha Tanman tarafından, “1. Mahmut Dönemi (1730-1754) Osmanlı Mimarisi: Klasik'ten Barok'a Geçiş” konusunda öğrencilerin eğitimlerinde ülkemizde bulunan tarihî eserlerin mimarisi konusunda bilgilendirilme yapıldı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baha Tanman, “Mimarlık tarihinde hep duyduğunuz bir şeydir; Klasik Dönem Osmanlı Mimarisinden sonra Nurosmaniye Camisi bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Bundan sonra Osmanlı medeniyetinde Barok’u dediğimiz batı etkili başka bir mimari yapı başlıyor. Klasik ve barok terimlerinin o dönemdeki 
aydınları için hiçbir şey ifade etmediğini söylemek istiyorum. Biz 20. yüzyıldaki mimarlık tarihi veya sanat tarihi literatüründe batıdan bu terimleri alıp kullanıyoruz. Mimar Sinan’a birisi; efendim, ne kadar klasik binalar yapıyorsunuz deseydi adam, şöyle bir hayretle bakardı. Keza Osmanlı’ya barok terimi de 1750’lerde hiçbir şey ifade etmiyor. Bu terimlerin yerine neler kullanıyorlardı? Mesela yakın doğuda Osmanlılardan önce camiler, medreseler üretmiş olan devletler var; Eyyubiler, Memlûkler vs. Evliya Çelebi bu kentleri dolaşırken camiler hakkında birtakım değerlendirmeler yapıyor. Bununla ilgili bir makale vardı. Osmanlı aydını mimariyi nasıl tanımlıyor? Osmanlı tarzında olan yapılara Rumî diyor. Buradaki Rumî İmparatorluğun çekirdeği olan Anadolu’yu ifade ediyor. Barok dediğimiz üsluba Osmanlı aydınları hangi isimleri veriyorlardı, onu kitabelerde yakalamak mümkün oluyor, birkaç kitabede Osmanlıca terimler kullanıyorlar. Bunun yeni olduğunu; ama batı kökenli olduğunu söylemiyorlar. “şeklinde ifade etti.

Seminer Prof. Dr. Tanman’ın o dönemki Osmanlı coğrafyasında bulunan barok eserler üzerine ayrıntılı sunumunun ardından soru-cevap bölümü ile sona erdi.
 

  • Haber Tarihi : 12.11.2018

AYLARA GÖRE HABERLER