İlahiyat Fakültemizde 5. Felsefe Tarihi Koordinasyon Toplantısı

5. Felsefe Tarihi Koordinasyon Toplantısı İlahiyat Fakültemizin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.


İlahiyat Fakültesi Abdulvahabi Gazi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Taşkın ve Prof. Dr. Ünal Kılıç, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Doğan, Sivas İl Müftülüğü temsilcileri, yurt içinden ve üniversitemizden çok sayıda akademisyen katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ nın okunmasının ardından başlayan programın açış konuşmasını yapan Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Rıza Bakış, “Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde gerçekleştirdiğimiz, Felsefe Tarihi Kongresinin ilkini Ankara Üniversitesi, ikincisini Atatürk Üniversitesi, Üçüncüsünü Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, dördüncüsünü Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde gerçekleştirdik. Felsefe nedir? Bu soruya birçok cevap verilebilir ve nitekim de verilmiştir. Bu cevapların çok azı birbirini tekrar etmiş düşüncelerdir. Bu da felsefenin doğasını yansıtmaktadır.” dedi.


İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Doğan ise, “Bugün burada İlahiyat Fakülteleri 5. Felsefe koordinasyon toplantısı için toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz bu programımıza hoş geldiniz. Fakültemiz kurulduğu 1994 yılından itibaren yetiştirdiği öğrencilerle, yayına çıkardığı dergiler ve kitaplarla, yaptığı ulusal ve uluslararası sempozyumlarla, toplantılarla, çalıştaylarla, konferanslarla, seminerlerle ve düzenlediği koordinasyon toplantıları ile üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiştir ve gelecekte de yerine getirecektir. Bu bağlamda, Uluslararası İbn-i Rüşd, Kerbelâ, Mehdilik, Hz. Ömer gibi sempozyumlara ev sahipliği yaptığı gibi din sosyolojisi, kelam ve tefsir alanlarında koordinasyon toplantılarına da ev sahipliği yapmıştır. Bugün de İlahiyat Fakülteleri arasında 5. Felsefe Koordinasyon toplantısına ev sahipliği yaparak İlahiyat Fakülteleri arasında ki iş birliğine önem vererek akademik sorumluluğunu yerine getirmektedir.” dedi.


Rektör Yardımcımız ve Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Taşkın, “Akademiye ilk adım attığım yer burası ve burada ilk akademisyenliğin havasını kokladıktan sonra belki akademide en son halka mıdır bilmiyorum ama doktora çok önemli bir aşamadır. Çok değerli hocam Prof. Dr. Murataza Korluelçi benim danışman hocamdır. Onu Sivas’ta bu fakülte çatısı altında ağırlamaktan da ayrıca gurur duyduğumu, onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Felsefe sadece ilahiyat fakültelerinde değil ülkemizde de asla hak ettiği yerde değil.” dedi.


Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız, “5. Felsefe Tarihi Koordinasyon Toplantısı’nın burada yapılması ve sizlerin bu arada bulunmasından dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlıyorum. İlahiyat Fakültemiz üniversitemizin önemli fakültelerinden birisi. 1994 yılında belki üçüncü kuşak İlahiyat Fakültesi olmasına rağmen daha önce kurulan İlahiyat Fakültelerini yakalamış durumda olan bir fakültemiz. Biz göreve geldiğimizden bu yana bütün toplantılara, sempozyumlara, çalıştaylara gerekli desteği veriyoruz, vermek zorundayız. İki yıl içerisinde 35‘in üzerinden sempozyum yapıldı ki bunların birçoğu da uluslararasıdır. Biz üniversitemizde bazı alanlarda ön plana çıkmak istiyoruz. Her bir alanda üniversitemizin adı duyulsun. Üniversitemiz Türkiye’deki bazı alanlar içerinde ön plana çıksın. Bunların hangileri olabilir diye düşünürken sosyal bilimler alanında İlahiyat Fakültesinin buna uygun olduğunu görmüştük. Şu an DİMER diye bir merkez kurduk. Belki birçoğunuzun haberi var. İlahiyat alanındaki bütün kitaplar, makaleler, tebliğler hepsinin bir arada bulunacağı bir sanal kütüphane oluşturuyoruz. YÖK’e de bu anlamda bir bilgi vermiştik. Bu sahada yapılacak çalışmalara fakültemiz öncülük ediyor. İSNAD sistemini biliyorsunuz artık bütün dergilerde kullanmaya başladık bu açıdan da ben fakülte dekanımızdan başlamak üzere ilgili bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum.” dedi.


Daha sonra Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi’nin Deizm Ateizm Tartışmaları ve Günümüze Yansımaları isimli sunumu gerçekleştirildi. Prof. Dr. Korlaelçi “Deizm; hepinizin bildiği şey. Latince Deos’tan gelen bir ifade. Tanrıcı demektedir. O zaman ki ateist bir ortamda ateizme karşı olabilen ilk zaman. Daha sonra Yunanca Teos’tan gelen bir teist ifadesi çıktı. Buda ilerledikçe geliştikçe deizmle teizm arasındaki fark ortaya çıktı. Deizm, İslam dini ile asla bağdaşmayan ateizmi %90 halletmiş bir sistemdir. İslama, Müslüman’a yakışır bir tarafı söz konusu değil. Nisan ayında birtakım polemikler çıktı. İmam hatipler de deizme kayış falan. Mümkün mü! Ne imam hatip, ne bir Müslüman asla desit olamaz. Çünkü deizm Aristotales’in sisteminden gelmektedir. Aristotales’te bir tanrı vardır biliyorsunuz. Neydi; düşünen düşünce. Bu tanrının Kur’an-ı Kerim‘de Cenab-ı Allah’ın belirttiği zatî ve subutî sıfatları söz konusu değildir. Dolayısıyla kabul edilen Aristotales ilk muhallik hakir Allah değildir. Deizmin temeli oradan kaynaklanır. Dolayısıyla deizme bir yaradancılık ifadesini uyduran yakıştırmalarda tam yerine oturmuyor. Yaradancılık değil ne diyebilirsiniz ilahçı. Osmanlıca ifadesi ile. Onu karşılar deizmi. Ama yaradancılık kesinlikle karşılamaz. Aristotaleste yaradan yok çünkü. Allah’ın zati ve subutî sıfatları olmadıkta sonra o kavram Allah’a tekâmül etmesi mümkün olmayan bir düşüncedir. Kim ne derse desin. Farabi ve İbni Sina’nın ortaya attığı düşüncelerin kabul edilmesi mümkün değil. Allah zati ve subuti sıfatları ile beraber var. Bunların birini inkar etmek İslam dinine küfre götürür insanı. Deizm’de uygun bir şekilde ilahçılık var. Ne yaratması var, ne bir karışması var, ne bir ödül ne bir mükâfatı var. Katiyen böyle bir şeyin olması mümkün değil. Dinle bağdaşmaz hak dini ile. Gerçek Hristiyanlıkla da, gerçek Yahudilikle de bağdaşmaz. ”dedi.


Sunumun ardından Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız, Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi ve Prof. Dr. Celal Türer’e günün anısına plaket takdim etti.


Programın öğlenden sonraki bölümünde ise Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya’nın başkanlığında Prof. Dr. H. Ömer Özden’in ‘Üniversitelerde Felsefenin Gerekliliği Üzerine’, Prof. Dr. Celal Türer’in ‘Felsefe Tarihi Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar’ , Prof. Dr. Nejdet Budak’ın ‘Lisansüstü Eğitiminde Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri’, Prof. Dr. Kasım Küçükalp’in ‘Mevcudiyet Metafiziğinin Eleştirisi Bağlamında Felsefe Tarihini Yeniden Düşünmek’, Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir’in ‘Felsefede Batı Düşüncesine Atıfla İlgili Bir Dönemlendirme Denemesi’ sunumu ile devam etti.


Program, Prof. Dr. Hüsamettin Erdem’in değerlendirme konuşması ile sona erdi. 

 

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI V. KOORDİNASYON TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
 


  • Haber Tarihi : 03.07.2018

AYLARA GÖRE HABERLER