Akademisyenimiz COST Aksiyonuna Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Kabul Edildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Özdemir “CA19142 - Leading Platform for European Citizens, Industries, Academia and Policymakers in Media Accessibility” başlıklı COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği) aksiyonuna Yönetim Komitesi Üyesi olarak kabul edildi.

 

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, COST’un Avrupa çapında kendi alanlarında uzman bilim insanlarını bilimsel ağlarda bir araya getirmeyi ve bu sayede ulusal alanda çalışmalarını sürdüren bilim insanlarını uluslararası alana taşımayı amaçladığını, uzman araştırmacıların uluslararası platformlarda bir araya gelmeleri ve Türkiye’ye önemli getirileri olacak uluslararası projelere katılım sağlayacak konsorsiyumlara ulaşmaları açısından son derece önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

 

Özdemir, COST bünyesindeki “COST Aksiyonu” adı verilen ağlara, her bir COST üyesi ülkeden en fazla 2 yönetim komitesi üyesi atanabildiğini anlatırken, “Üyeler, aksiyonlar kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliklere (toplantı, çalıştay, konferans, ziyaretler ve diğer bilimsel etkinlikler) katılarak bireyler ve kurumlar arası bilimsel ağlar kurabilmekte ve kurulan iş birliklerini yeni projelere dönüştürülebiliyor.” dedi.

 

Dr. Öğr. Üyesi Özdemir son olarak, “Ayrıca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi yeni dönemde akademisyenlerimizin COST, UFUK 2020 ve ERC (Avrupa Araştırma Konseyi) programları kapsamında daha fazla sayıda destek, proje ve burstan yararlanmasını hedefleniyor.” diye belirtti.
   • Haber Tarihi : 17.08.2020

AYLARA GÖRE HABERLER