Akademisyenlere Patentleme İşlemleri Eğitimi

Üniversitemiz, Cumhuriyet Teknokent, KÜSİ İl Temsilciliği ve İŞGEM iş birliği ile bilimsel çalışmaların, sanat eserlerinin ve başarılı girişim fikirlerinin korunması ve ürüne dönüşerek ticarileşmesi için önemli bir unsur olan “Patentleme İşlemleri” hakkında akademisyenler ve sanayiciler için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

 

Akademisyen, sanayici ve lisansüstü öğrencilerinin takip ettiği programın açış konuşmasını yapan KÜSİ İl Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Şimşir, “KÜSİ faaliyetleri içerisinde fikrî ve sınai mülkiyet haklarının anlatılmasıyla ile ilgili bilgilendirme toplantısını Teknokent ile birlikte gerçekleştirdik. Tabii geçen hafta içerisindeki Prof. Dr. Melih Akyol’un patentin ticarileştirilmesiyle ilgili protokol çerçevesinde atılan adım fevkalade önemli. Biz de dedik ki, sıcağı sıcağına böyle bir şey varken hemen Fikrî Sınai Mülkiyet Hakları ve patentlenebilirdik kriterleri konusunda bir seri bilgilendirme toplantıları yapalım. Bakanlığın istemiş olduğu, Devletimizin politikaları çerçevesinde Türkiye’deki Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda özellikle patent sayısı fevkalade düşük. Bunun arttırılmasına yönelik KÜSİ faaliyetleri kapsamında patentlenebilirlik veya faydalı model, marka tescil, tür belgesi gibi konularının işlenmesi ve anlatılmasına yönelik faaliyetler var. “ dedi.

 

Fikirlerin ve buluşların patentlenmesi gerektiğini ifade eden Patent Ofisi Temsilcisi Av. Emrah Özkaya, “Eser dediğimiz unsur, o eseri meydana getirenin kendi fikri, bir çabanın ürünü olarak kendi hususiyetini taşıyan bir eserdir. Örneğin; ilim ve edebiyat eserleri, müzik eserleri, güzel sanat eserleri, sinema eserleri tamamen bu eser türleri arasında yer alır. Dolayısıyla ortada bir fikri çaba sonucu elde edilmiş bir ürün olacak ve bu ürün oluşturucusunun özelliğini taşıyacak. Bunların tamamı en geniş kapsamda fikir ve sanat eserleridir. Aslında bizim ortaya koyduğumuz her marka, her patent, her kuruluş da bir fikir ve sanat eseridir. Fikir ve sanat eserleri Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma altına alınırlar. Dolayısıyla bizim her patent başvurumuz hem bir eser olduğundan dolayı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma altına alınmaktadır. Ayrıca ekstra olarak 67,69 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu tarafından da korunmaktadır. Bağlantılı haklar ise, eser sahibinin veya onun mirasçılarının izniyle ikinci defa yani onun türevi dediğimiz yorumlanmasıyla elde edilen haklardır.” şeklinde konuştu.

 

Bilgilendirme toplantısı karşılıklı bilgi alışverişi ve soru-cevaplarla sona erdi.

  • Haber Tarihi : 09.11.2018

AYLARA GÖRE HABERLER