• twitter logo
  • threads logo

Bu Mesleğin Görev Tanımı "Sevgi"

Veteriner hekimlik, geçmişi M.Ö. 2000’li yıllara kadar dayanan tarihin en eski mesleklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bugünün “Dünya Veteriner Hekimler Günü” olması dolayısıyla Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Atalay Uslu açıklamalarda bulundu.

 

Veteriner hekimliği hakkında bilgi veren Prof. Dr. Uslu yaptığı açıklamada, “Veteriner hekim, hayvan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişiler olarak söylenebilir. Veteriner hekimlik genelde hayvan sağlığını; özelde ise koruyucu hekimlik, sürü hekimliği, halk sağlığı, gıda güvenliği gibi çok çeşitli alanlarda hizmet vererek ön planda yer almaktadır. Veteriner hekimlik tutkuyla ve sevgiyle yapılan bir meslektir. Acı çeken, durumlarını anlatamayan, yaralı ve hasta hayvanlara yardımcı olmanın mutluluğu anlatılamaz.” dedi.

 

Prof. Dr. Uslu, Veteriner hekimlerin görev alanının sadece hayvan sağlığı ile sınırlamanın yanlış olduğundan, görev alanının doğrudan doğruya insan sağlığı ile de ilgili olduğunun unutulmaması gerektiğinden ve hayvan sağlığı ile insan sağlığını birbirinden kesin bir çizgiyle ayırmanın mümkün olmadığından bahsetti.

 

Geçmişten günümüze meslek hakkında bilgi veren Prof. Dr. Uslu, “Veteriner hekimlik mesleği ülkemizde büyük aşamalar kaydetmiştir. Sığır vebası serumunu 1897’de dünyada ilk kez Adil Mustafa Şehzadebaşı bulmuş ve üretmiştir. Ülkemizde ilk kök hücre tedavisi ise 1957 yılında mesleğimiz adına birçok faaliyeti bulunan Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün tarafından yapılmıştır. Son yıllarda ise dünyada milyonlarca insanın ölümüne sebep olan Covid-19 salgınının aşısının ülkemizde bulunmasında aktif rol alan kişi, kendisi de bir veteriner hekim olan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’dir.” dedi.

 

Açıklamalarına devam eden Prof. Dr. Uslu, “Sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için hayvansal proteine ihtiyaç giderek artmaktadır. Sağlıklı hayvansal gıdanın çiftlikten sofraya gelmesi sürecinde veteriner hekimler görev almaktadır. Ayrıca her evin bir bireyi haline gelen hayvan dostlarımızın da sağlıklı yaşamlarına devam etmeleri, sahiplerine hastalık taşımamaları konusunda veteriner hekimler ciddiyetle çalışırlar. Bu vesile ile tüm meslektaşlarımın ve öğrencilerimin Veteriner Hekimler Günü’nü kutluyorum.” diyerek sözlerine son verdi.
 Haber Tarihi : 29.04.2023

AYLARA GÖRE HABERLER