• twitter logo
  • threads logo

Diş Hekimliği Fakültemiz İle İlgili Bir İnternet Sitesinde Çıkan Haberle İlgili Basın Açıklaması

8 Ağustos 2019 Sivas merkezli yerel bir gazetenin internet sitesinde “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Neye, Kime Hizmet Ediyor?” başlığıyla ‘Diş tomografisi hatayı en aza indirmek, en düzgün şekilde tedavi planlaması yapmak ve başarıyı en üst düzeye çıkartmak adına kullanılan görüntüleme yöntemidir.’ diye devam eden bir haber yer almıştır.


Bu haber kesinlikle gerçeği yansıtmamakta olup Diş Hekimliği Fakültesi Fakültemiz’in konu ile ilgili açıklaması aşağıdadır.


“Geçtiğimiz günlerde Üniversitemizin son dönemdeki ivmeli yükselişine katkıda bulunan ve hizmet kalitesi, gelir seviyesi ve projeleri ile tüm Türkiye’ye örnek olan fakültemizin başarısını hazmedemeyenlerce maksatlı olarak ve maalesef yine asılsız bir haber yapıldığı görülmektedir.


Her ne kadar cevap verme gereği olmasa da tüm mesaisini Sivas’ımıza ve Üniversitemize katkı verebilmek adına olağanüstü bir gayret sarf eden Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız’ın adının geçmesi hasebiyle cevap verme gereği hasıl olmuştur.


Fakültemiz gelirleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan esaslara ve yine Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Kamu Hizmet Tarifesi kapsamında belirlenmektedir. Özel durumları raporlamak suretiyle farklı kalemlerde ilave ödemeler alınabilmektedir. İlgili ve sözde habere konu olan tomografi ücreti aşağıda belirtilen Sağlık Uygulama Tebliği de yer alan açıklamalar doğrultusunda özel haller dışında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmemektedir. Bu durum yalnızca fakültemizde değil tüm Türkiye’de uygulanan bir durumdur.


5.3.1.Ç – Diğer belgeler


2) Ağız ve diş cerrahisi işlemlerinden büyük-küçük kist operasyonları, büyük-küçük odontojenik tümör operasyonları vb. işlemlerde MEDULA hastane sisteminde yer alan epikriz alanında belirtilmek üzere açıklayıcı operasyon bilgileri, operasyona ait radyolojik teşhis filmleri, MR ve BT gibi görüntüleme yöntemlerine ait sonuç bilgileri,


(Yukarıda yer alan operasyonlar dışında film çekilmesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu taraından Bilgisayarlı Tomografi ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanmamaktadır.)


Ek 2B:


4060 H-Bilgisayarlı tomografiler Radyoloji uzman hekim raporu ile faturalandırılır. Bu başlık altında yer alan her bir tetkik aynı sağlık hizmet sunucusunda acil haller hariç olmak üzere ayakta tedavide aynı hasta için bir ayda en fazla bir defa faturalandırılır.


Aynı gün, bu başlık altında yer alan işlemlerden birden fazla yapılması halinde işlem puanı yüksek olanın tamamı, diğerlerinin her birinin % 50'si faturalandırılır.


İlgili maddede de görüldüğü üzere neresinden bakılırsa bakılsın gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan sözde bir haberin ne Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız’ın ne de fakültemizin başarısına gölge düşürebilmesi mümkün değildir. Aksine, ‘’Meyve veren ağaç taşlanır’’ felsefesine atıfta bulunmaktadır.


Bu vesile ile Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız öncülüğünde, Sivas’ımıza ve Üniversitemize projelerimiz ile en üst seviyede hizmet vermeye devam edeceğimizi, şahsi menfaatleri için üniversitemizi kötülemeyi iş edinmişlere fırsat verilmemesi hususunu ve ilgili haberle ilgili hukuki sürecin işletileceğini kamuoyuna saygılarımla arz ederim.


Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu - Diş Hekimliği Fakültesi DekanıHaber Tarihi : 09.08.2019

AYLARA GÖRE HABERLER