12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü Programı

“12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü” dolayısıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi, Suşehri Sağlık Yüksekokulu ve Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Yöneticiliği iş birliği ile çeşitli programlar düzenlendi. 

Bu kapsamda ilk olarak hemşireler ve hemşire adayları Atatürk Anıtı’na çelenk koydular.
Daha sonra Üniversitemiz Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu’nda “Herkes İçin Sağlık” paneli gerçekleştirildi. 

Programa, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Tel Aydın, Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tülay Kars Fertelli, Hastanemiz Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi Gülseren Karabey, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panelin açış konuşmasını yapan düzenleme komitesi adına konuşan Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, “Bu özel gün hemşirelerin; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığına verdiği ve verebileceği tüm emeği ve katkıyı hatırlatmak, tartışmak ve fark oluşturmak için kutlanmaktadır. Türk Hemşireler Derneği’nin üyesi olduğu Uluslararası Hemşirelik Konseyi her yıl bir tema belirlemektedir. ICN’in 2019 yılı teması “Herkes İçin Sağlık”. Herkes İçin Sağlık temasının ana hedefi 2020 yılına kadar herkes için ulaşılabilir ve en iyi sağlık hizmeti sunmaktır. Bu ana hedefe ulaşmak için iki amaç çok önemlidir. Bunlardan biri, kişinin hayatı boyunca sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yükseltilmesi, diğeri ise hastalıklara ve sakatlıklara neden olan temel hastalıkların istisnasının azaltılması. İşte bu amaca ulaşabilmek için de siz hemşirelerin çok önemli bir yerde ve kilit noktada olduğunu, bu işi hemşirelerin başarabileceğine vurgu yapılmaktadır.” ifadelerini kullandı.
 
Daha sonra konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Tel Aydın, “Hemşirelik mesleğinin uluslararası platformda en önemli ve tek temsilcisi olan Uluslararası Hemşireler Birliği’nin belirlediği bu yılki tema “Herkes İçin Sağlık”tır. Sağlık her bireyin sahip olması gereken en önemli ve vazgeçilmez değerdir. İçinde bulunduğumuz 100 yılda tıbbi ve teknolojik alanda oldukça önemli gelişmeler gerçekleştirmiş olmakla birlikte sağlığın iyileştirilmesi konusunda hem ülkeler arasında hem de ülkelerin kendi içerisinde farklılıklar artarak devam etmektedir. Yoksulluk, bulaşıcı hastalıklar, afetler, savaşlar, göçler ve daha sayabileceğimiz birçok faktör, ülkelerin sağlık düzeylerini ve refahını olumsuz etkilemekte. Bu da bir temel insan hakkı olan sağlığın korunması ve sürdürülmesini zor bir noktaya getirmektedir.” dedi.

Son olarak konuşan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hilmi Ataseven ise, “Değerli hocalarım hemşireler günü ile alakalı güzel düşüncelerini ifade ettiler. Özellikle Nilüfer Hocam bir hemşirenin nasıl olması gerektiği hususunda mükemmel tarifler yaptı ve hakikaten uygulamalarımız da böyle. O yüzden ben sizlere hem hekim hem de sağlık hizmeti alan biri olarak teşekkürlerimi, şükranlarımı iletmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından panele geçildi. Oturum başkanlığını Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva Tel’in yaptığı panelde; Dr. Öğr. Üyesi Semra Kocataş “Herkes İçin Sağlık ve Göç”, Dr. Öğr. Üyesi Tülay Fertelli “Herkes İçin Sağlık ve Küresel Sağlık Sorunları”, Prof. Dr. Meral Kelleci “Herkes İçin Ruh Sağlığı” konularıyla ilgili sunumlarını yaptılar.

Program toplu fotoğrafın kapatılmasının ardından son buldu.
 

  • Haber Tarihi : 15.05.2019

AYLARA GÖRE HABERLER