Çocuklarınızı Mutlaka Çocuk Psikiyatri Servislerinde Muayene Ettirin

Üniversitemiz Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim dalı servisi uzman kadrosuyla ilimize ve çevre illere hizmet veriyor.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim dalı başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayla Uzun yaptığı açıklamada, çocukların yetişkin psikiyatri servislerinde tedavi edilmesinin yanlış bir uygulama olduğunun altını çizdi.

Doç. Dr. Ayla UZUN, “Bölümümüz 2015 yılında kurulmuştur. 2 öğretim üyesi, 1 asistan hekim, 1 psikolog ve 1 sosyal hizmet uzmanı ile görev yapmaktayız. 0-18 yaş grubuna bakıyoruz. Çocukları aileleri ile birlikte ayrıntılı olarak değerlendirip tedavilerini düzenliyoruz. Medikal tedavi yanında bireysel psikoterapi, oyun terapisi ve aile terapisi uyguluyoruz. Psikoloğumuz tarafından gelişim testleri ve zekâ testleri uygulanıyor. Ayrıca sosyal hizmet uzmanımız aracılığıyla ihmal gibi gerekli durumlarda sosyal inceleme talep ediyoruz. Bölümümüzde ayrıca adli vakaları ve özürlü sağlık kurulunun yanı sıra AMETEM ile birlikte madde bağımlıları için başvuran hastaları da değerlendiriyoruz.” dedi.

En Uzun Muayene Süresi ile Hizmet Vermekteyiz

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Yrd. Doç. Dr. Seda Aybüke Sarı ise, “Çocuk ve ergen psikiyatristi olarak amacımız ruhsal açıdan sağlıklı ve mutlu çocuklar yetiştirmek. Erişkin dönemde ortaya çıkabilecek ruhsal sorunları en aza indirmektir. Bölümümüzde 0-18 yaş arası çocuk ve ergenlere bakılmaktadır. Muayene sürelerimiz en az 30 dakika olup hem çocuk hem aile ile ayrıntılı görüşülmekte ve sorunun kaynağı öğrenilip uygun tedavi şekli düzenlenmektedir. Gerektiğinde gelişim testleri ve zihinsel değerlendirme psikoloğumuz tarafından yapılmakta ve öğretmenlerden formlar aracılığıyla görüş almaktayız. Ayrıca belirtmek isterim ki; çocuklarda ruhsal hastalıklar yetişkinlerden oldukça farklı seyreder. Örneğin bir yetişkinin depresyonu ile çocuğunki aynı şekilde seyretmez, çocuk illa ki mutsuz, üzgün ve ağlamaklı olmayabilir. Onun yerine ders başarısı düşebilir, eskisine göre daha hırçın veya negativist olabilir, devamlı karnı veya başı ağrıyabilir. O nedenle bu çocukların erişkin psikiyatristleri yerine konunun uzmanı kişilerce yani bizlerce değerlendirilmesi daha uygun olur.” ifadelerine yer verdi.

Danışmanlık Hizmeti Verilmekte

Baktığımız başlıca hastalıklar; dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, otizm başta olmak üzere yaygın gelişimsel bozukluklar, zekâ gerilikleri, kaygı bozuklukları, takıntı-evham hastalığı olarak bilinen obsesif kompulisf bozukluk, çocuk ve ergenlerde depresyon, çocuk ve ergenlerde iki uçlu bozukluk (bipolar bozukluk), tik bozuklukları, öğrenme güçlüğü, beslenme ve yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, alt ıslatma, kaka kaçırma, davranım sorunları ve madde kullanım bozukluklarıdır. Ayrıca bebek ve küçük çocuklarda zihinsel gelişim takibi, yas ve boşanma durumları karşısında çocuk, kekemelik ve konuşma bozuklukları, ergenlik dönemi çatışmaları ve sınav kaygısı gibi konularda danışmalık hizmetleri vermekteyiz.

Üniversitemiz Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları servisimizde, muayene süresi olarak Türkiye’deki sağlık sistemine göre en uzun süre gözetilmektedir.
  • Haber Tarihi : 17.07.2017

AYLARA GÖRE HABERLER