• twitter logo
  • threads logo

Küresel İklim Değişikliğinin Sonucu Araştırılıyor

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal MYO öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bektaş Sönmez ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Oğuz Türkozan ve Sezgin Karaman önderliğinde, küresel iklim değişikliğinin doğal sistemler üzerine etkisi Hatay ili Samandağ kumsalında araştırma yapıldı. 

 

Araştırma sonuçları alanında yüksek etki değerine sahip ve uluslararası bir dergi olan (Çeyreklik sınıfı Q2) “Journal of Experimental Marine Biology ve Ecology“ dergisinde geçtiğimiz mayıs ayında yayımlandı. 

 

Araştırmacılar tarafından yapılana açıklamada; “Küresel iklim değişikliğinin doğal sistemler üzerindeki etkisi birçok bilim adamı tarafından ilgiyle takip edilmekte ve özellikle deniz seviyesinin yükselmesi, jeofiziksel olaylar ve biyotik interaksiyonlar üzerine sıcaklık değişimlerinin etkisi son yıllarda ilgiyle takip edilmektedir. Özellikle, iklim kaynaklı deniz seviyesinin yükselmesi kıyı bölgelerinde yaşayan ve tehdit altındaki, tehlike altındaki ve endemik türlerin yaşam alanlarını olumsuz etkileyebilir.” ifadesini kullandılar.

 

Araştırmacının sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamanın devamında araştırmacılar, “Yapılan araştırmada özelde deniz seviyesi yükselme senaryolarının - 0,48 metre, 0,63 metre ve 1,2 metre - yeşil deniz kaplumbağasının yuva ve habitatları üzerine etkisini araştırırken, genelde de bize bu senaryolar gerçekleşirse kıyı alanlarının Samandağ özelinde nasıl tahrip olacağı sorusunun cevabını vermektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, küresel iklim değişikliğinin etkisi her geçen yıl artmaktadır ve bu etkiye ilave olarak buzulların erimesi, fırtınaların sayısının artması, kıyı erozyonunun hızlanması gibi etkenlerde eklenince kıyı alanlarındaki kayıp oranının tahmin edilenden daha yüksek olması kaçınılmazdır.” dedi.
 

Araştırmacılar alınacak önlemelere ilişkin de önerilerde bulundular:


“Kıyı eğimini etkileyecek faaliyetlerden acilen kaçınmalıyız. Kıyı eğimi çok düşük olan kıyılarda, kıyı arkası rehabilitasyona önem vermeliyiz. Çünkü deniz seviyesi sıfıra yaklaştıkça su baskını gibi olumsuz faktörlerin sıklığı daha çok olur. Kıyı arkası yapılaşmadan mutlak suretle kaçınmalıyız.” cümlelerine yer verdiler.Haber Tarihi : 15.06.2021

AYLARA GÖRE HABERLER