• twitter logo
  • threads logo

Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği

Üniversitemiz, Bilim-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Sivas Valiliği tarafından Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği Portalı (KÜSİP) tanıtım etkinliği düzenlendi.

 

Üniversitemiz Merkezi Amfi Salonu’nda gerçekleşen programa Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tanzer Erdem, Tokat Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Halil İbrahim Yılmaz, akademik ve idari personel, Cumhuriyet Teknokent temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl müdürü Tanzer Erdem “Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği çerçevesinde Strateji Eylem Planı doğrultusunda Valiliğimiz oluru ile 2015 senesinde Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Kurulu’nu kurduk. 2016 yılında 108 adet sanayici, üretici, akademisyeni ziyaret ettik. 2017 yılında 104 sanayici ve akademisyeni yerlerinde ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulunduk. Bu çalışmalarımız 2018 yılında da devam edecektir.” dedi.

 

Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız “Üniversitelerin iki işlevi vardır. Biri eğitim, diğeri araştırma. Eğitim elbette önemli, gelen öğrencilerimizi belli bir süre içerisinde yetiştirip ilgili alanında uzman hâle getiriyoruz. Ama bunun kadar önemli olan diğer bir şey de araştırma. Yaptığımız toplantılarda sürekli şunu söylüyoruz: Projeler yapılır, bu projelerden makale de üretilir. Ama bunun ürüne dönüşmesi gerekir. Eğer biz yaptığımız projeyi ürüne dönüştürmüyorsak, çok da bir faydası olmuyor. Bunun için Üniversitemizde göreve gelir gelmez çeşitli çalışmalar yaptık. Son yaptığımız şeylerden biri de eğitim ve araştırma kurullarını oluşturmak oldu. Burada Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği noktasında Prof. Dr. Mehmet Şimşir Hocamın başkanı olduğu bir kurul var. Yine Tanzer Erdem beyle birlikte Sivas Organize Sanayi Bölgesi’nde birçok iş yeri ile görüşüyorlar. Ne yapabileceğimiz anlatılıyor. Bunun daha hızlandırılması lazım. Yıllardır Sivas’ta şu konuşulur: Üniversite-şehir arasında bir kopukluk var. Biz bu kopukluğun olduğunu düşünmüyoruz. Hocalarımızın daha çok sanayide bulunmasını istiyoruz. Sanayicilerimizin de bizden yardım almasını istiyoruz. Bunu sağlamak içinde çalışmalar yapıyoruz. Bugünkü programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. ”dedi.

 

Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, “Ülkemizin 2023 vizyonu ve onun getirdiği hedeflerimiz arasında ülkemizin yüksek teknolojili ürünlere geçişi hedeflenmiş ve Ar-Ge çalışmaları artarak, Ar-Ge harcamaları GSMH’da içerisinde %3’e yükselmesi hedeflenmiştir. Bu hedeflere ulaşabilmek için ise bilgi ve nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu gerçekten hareketle bizim ülke olarak öncelikle bilginin ve nitelikli insan kaynağının olduğu üniversite ile bilginin ticarileştiği sanayinin kamunun öncülüğünde güçlü bir iş birliği ile yapmasını sağlamak ve bunun kurumsallaştırılmasını sağlamamız gerekmektedir. Bu noktada kamu üniversite sanayi alt yapı ve insan kaynaklarının sunulması ve iş birliği fırsatlarının yaratılmasına yönelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP) tüm yurt genelinde yayılarak Üniversiteler ve Sanayiyi biri birine bağlayacak sanal bir ağ olarak önemli bir ihtiyacı karşılayacağı bilinmektedir.” dedi.

 

KÜSİ hakkında bilgi veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı Arda Bahçeci, “KÜSİ deyince genellikle insanların aklında sadece şu var: Akademisyenimizle sanayicimiz bir araya gelsinler beraber proje yapsınlar. Ama bu çok kısıtlı bir tanım. KÜSİ deyince aslına bakarsanız çok fazla uygulamaları var. Proje yapmak bunlardan sadece bir tanesi. Bunlara ayrıntılı olarak baktığımızda, örneğin Ar-Ge var. Yine sanayinin sorunlarına yönelik projeler örneğin sanayicimiz kendi sorunlarını akademisyenlerimize iletiyorlar ve bu sorunları akademisyenlerimizle birlikte akademide üretilen bilginin sanayiye dönüştürülmesi amacıyla çeşitli projeler yürütülüyor.” dedi.

 

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün faaliyet alanları ile ilgili bilgi veren Uzman Abdullah Can Sosur, “Bizim nitelikli iş gücü yetiştirme programlarına bakış açımız kavramsal tasarımlar, temel Ar-Ge, uygulamalı Ar-Ge, ürün geliştirme ve ticarileşme aşamalarının tamamında çalışan personelin topyekûn olarak niteliğinin artırılmasına yönelik olarak görmekteyiz. Bu anlamda üretim bandında daha çok teknik elemanlar, tasarım bölümde ise mühendis ve teknikerler, teknoloji ve Ar-Ge de ise daha çok lisansüstü eğitim almış personel istihdamının sağlıklı olacağını düşünmekteyiz. Peki, küresel eğilimler incelendiğinde 90’lı yıllardan itibaren Fransa’da internet teknolojisinin gelişimi ile beraber yaklaşık 500.000 işin günümüze kadar kaybolduğu ancak 1.200.000 yeni iş sahasının oluştuğu görülmektedir. Bu da yaklaşık 2,4 kat yeni iş imkânına denk gelmektedir. ABD’de son 25 yıldır ortaya çıkan yeni meslekler incelendiğinde bu mesleklerin 32 de 1’inin internet tabanlı yeni meslekler olduğu ortaya çıkmaktadır.” dedi.

 

Programın devamında KÜSİP Koordinatörü Recep Uzungil Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Portalı’nı tanıttı. Haber Tarihi : 19.04.2018

AYLARA GÖRE HABERLER