Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinden TÜBİTAK-2209-A Projesi

TÜBİTAK–2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında, danışmanlıklarını Dr. Öğr. Üyesi G. Melike Demirbolat'ın yaptığı üç ayrı proje desteklenecek.

 

Lisans öğrencisi Pınar Yıldız’ın “Leke Giderici Gece Kremi Formülasyonu Geliştirilmesi” isimli ilk projede geleneksel yöntemlerin bilim çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi temeline dayalı olarak günümüz cilt sorunlarından en sık rastlanılan leke oluşumuna çare olacağı öngörülüyor.

 

Projenin içeriği hakkında bilgi veren Demirbolat, nar çekirdeği antioksidan özelliğinin yanında yaraları iyileştirmek için de kullandığını, formülasyonun içeriğinde nar çekirdeği dışında buğday tohumu Preparatın genelinde kullanılacak tüm malzemeler baz alındığında içerik ona göre düzenleneceğini söyledi. 

 

Demirbolat, “Yani preparattaki glikolik asit miktarı hidrofil merhemdeki su miktarından ve buğday tohumu yağı da stearik asit miktarından azaltılır. Hidrofil merhem içeriğinde kullanılacak olan ürünlerin miktarları nar çekirdeği özü, buğday tohumu yağı, glikolik asit, retinoik asit içeriklerine göre 10 gramında yüzde miktarları içerecek şekilde hesaplanarak hazırlanacaktır.” dedi.

 

Dr. Öğr. Üyesi Demirbolat konuşmasının devamında, “Hazırlanan formülasyon gece kullanıma uygun, leke gidermeye yardımcı bir krem olacaktır. Formülasyonun hazırlanmasınından sonra yapılacak kontrollerle ürünün yararı ve güvenilirliği araştırılacaktır. Önerilen bu projede amaç ciltte, özellikle de yüz bölgesinde çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşan bu renk değişimlerini düzeltmek ve ciltte oluşan tahribatı gidermektir. Ürünün cildin üst yüzeyindeki ölü hücreleri soyması ve alt tabakalardaki deri hücrelerini uyarması sonucu hücre yenilenmesinin artırılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda ürünün cildin nem ihtiyacını da karşılaması ve içerdiği vitaminler bakımından cildi beslemesi hedeflenmektedir.” ifadelerini kullandı.

 

İkinci proje ise Abdurrahman Demirel’in “Yarı-Katılarda Sıvağ Farklılığının ve Yapılan Dondurup Çözme İşleminin Ürün Stabilitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesine Yönelik Proje” 

Proje ile deksketoprofen trometamol ve ibuprofen farklı özelliklerdeki sıvağ türleri (yağ bazlı, su bazlı ve yağ-su karışımı hâlinde) ile yarı katı dozaj şekli olarak formüle edilerek 25 °C ve 40 °C'de 6 ay boyunca stabilite testleri uygulanacak. Ayrıca ilaçların buzdolabı sıcaklık koşullarından nasıl etkilendiğinin incelenmesi amacıyla her bir ürün belirli periyotlarla dondurup çözme (freze-thaw) işlemine tabi tutulacak. Deksketoprofen trometamol içeren piyasa preparatı Deksalgin jel ve İbuprofen içeren Dolgit krem ile karşılaştırmalı olarak incelenmek üzere bu piyasa preparatları da dondurup çözme (freze-thaw) işlemine tabi tutulacak. Stabilite testleri kapsamında görünüş, renk, koku, homojenite, pH, kıvam, viskozite, partikül büyüklüğü dağılımı, miktar tayini, bozunma ürünleri tayini ve ağırlık kaybı da incelenecek.

 

Üçüncü proje ise Özge Kaya’nın kanser tedavisinde kullanılmak üzere “Metotreksat Nanopartikül Formülasyonlarının Geliştirilmesine Yönelik Proje”

 

Bu çalışmanın amacı düşük dozda metotreksat ile formülasyon geliştirmek ve yeni ilaç taşıyıcı sistemler kullanarak hücresel alımı artırmak. Bu sayede biyoyararlanımın artacağı ve doza bağlı görülen sistemik toksisitenin azaltılacağı öngörülüyor.
   • Haber Tarihi : 28.04.2020

AYLARA GÖRE HABERLER