Müzik Anabilim Dalı İlk Mezununu Verdi

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Kubilay Yılmaz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anabilim Dalında sanatta yeterlilik eğitimini başarıyla tamamlayarak ilgili ana bilim dalının ilk mezunu oldu.

 

Arş. Gör. Yılmaz’ın, danışmanlığını Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Erol Başara ve Doç. Dr. Serdar Çelik’in yaptığı “Arel Nazariyatındaki Basit Makamlarda Bestelenmiş Klasik Türk Müziği Eserleri ile Bu Makamlara Ait Nazari Bilgilerin Bilgisayar Destekli Karşılaştırılması” isimli tezi kabul edildi.

 

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Basit makamlar özelinde ele aldığım Arel nazariyesi, zaman zaman çeşitli yönlerden eleştirilere maruz kalsa da yaklaşık bir asırdır Türk makam müziği nazariyesinde en önemli referans kabul edilmektedir. Notasyon, Arel’in sistemine göre yazılıp, makam kavramı onun fikirlerine göre ele alınmakta ve Türk müziği eğitim kurumlarında onun öğretileri aktarılmaktadır. Fakat söz konusu nazariyenin önemli eksiklikleri mevcuttur. Öğrenim ve aktarım süreçlerimde karşılaştığım başta ses sistemindeki aksaklıklar ve çelişkiler ile makamların oluşumu ve sınıflandırılması konularındaki eksik, sınırlayıcı ve geleneksel icra ile çelişen bazı noktalar, Arel nazariyesinin geleneksel eserlerle detaylı bir şekilde karşılaştırılmasının gerekliliğini göstermiştir.” dedi.

 

Nazari bilgilerin doğruluğunun test edilip eksiklerin tamamlanması veya geleneksel kullanım ile uyuşmayan bilgilerin düzeltilmesi amacıyla bu araştırmayı yaptığını vurgulayan Arş. Gör. Yılmaz şunları kaydetti:

 

“Araştırmamıza konu edindiğimiz “basit makamlar”, Klasik Türk Müziği eğitimi veren kurumlarda öğretilen temel bilgilerden olması ve referans alınan Arel nazariyesinde göçürülmüş ve bileşik makamların oluşumunda büyük yer edinmeleri sebebiyle önemli bir yere sahiptirler. Bu bakımdan söz konusu makamlara ait bilgilerin doğru bilinmesi ve aktarılması, öğrenilecek/öğretilecek diğer makamlara sağlam temel oluşturulması bakımından çok önemlidir. Bu noktadan hareketle, kuram ve icra arasındaki uyuşmazlıkları hem geleneksel yöntemle hem de Doç. Dr. Serdar Çelik tarafından araştırmamız gereksinimleri doğrultusunda geliştirilen bilgisayar programı ile analiz ederek elde ettiğimiz verilerle gözden geçirdik ve düzeltilmesi gereken bilgileri tespit edip önerilerimizi sunduk. Özellikle Bûselik, Kürdî ve Hicaz Ailesi makamlarından elde ettiğimiz veriler bu makamların kullanımı ve nazariyesi arasındaki önemli farklılıklara parmak basmaktadır.”

 
  • Haber Tarihi : 20.12.2019

AYLARA GÖRE HABERLER