Vakfımız Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız başkanlığında toplandı.


Senato Toplantı Salonu’nda yapılan kurula Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız’ın yanı sıra Vakıf Mütevelli Heyeti ile Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.


Kurulun açış konuşmasını gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. Yıldız, “Yıl sonu toplantısını bugün gerçekleştiriyoruz. Vakfımızın 2019 yılı çalışma programını arkadaşlarımız kitapçık olarak hazırlayıp sizlere sundu. Göreve geldiğimiz zaman vakfımız oldukça zor durumdaydı. Mali açıdan kötü durumdaydı. Geçtiğimiz süre içerisinde acilen yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler ve ileriye yönelik yapılabilecekleri masaya yatırıp vakit geçirmeden çalışmaya başladık. Bu çalışmalar neticesinde vakfımız inşallah toparlanıyor. Daha da iyi olacak ve kuruluş amacına uygun güzel işler yapacak. Çalışmalarımızı önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi amaçlıyoruz. İhtiyaç sahibi veya harcını dahi ödeyemeyecek durumda olan öğrencilerimizin imdadına yetişeceğiz ve ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. Burası bir eğitim kurumu. Geleceğimizin teminatı gençleri istikbale hazırlıyoruz. Dolayısıyla bu ve benzer çalışmalarımızı daha da artıracağız.” dedi.


Rektörümüzün konuşmasının ardından divan seçimine geçildi. Divan seçiminde divana Necaattin Çelik’in başkanlık yapmasına karar verildi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra 2019 yılı Çalışma Programı’nın görüşülüp onaylanmasına geçildi.


Çalışma Programı’nda,


1- Vakfın vergi muafiyeti olması hususunda vakfın hesapları 2018 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünden gelen vakıf müfettişlerince denetlenmiş, vergi muafiyeti ile ilgili olumlu rapor düzenlenmiştir.


2- Üniversitemizde öğrenim gören başarılı ve maddi imkânları yetersiz öğrencilere katkı sağlamak amacıyla ödenen bursların, daha fazla öğrenciye daha fazla miktarda ödenmesi imkânı araştırılacaktır.


3- Üniversite Seçme Sınavı’nda ilk 5 bine girip Üniversitemizi tercih eden başarılı öğrencilere önceki yıllarda ödenen burs ödemelerine 2019 yılında da devam edilecektir.


4- Vakfın tanıtımı için basın-yayın çalışmalarına ağırlık verilecektir.


5- Mevcut yönetici kadrolarının istenen düzeye ulaşmaları ve sorunlara alternatif çözümler üretebilmeleri için eğitim seminerlerine devam edilecek ve hizmet içi seminerlere önem verilecektir.


6- Yatırıma elverişli olmayan arsaların Üniversite arsaları ile değişimleri için yapılan çalışmalar sürdürülecek, değişim olması hâlinde bu arsalara gelir getirici yatırımlar için araştırmalar yapılacaktır.


7- Vakıf iktisadi kuruluşu olan Bilim Aktif Ltd. Şti. tarafından işletilen kantinlerde iyileştirme yapılarak öğrenci memnuniyeti sağlanacaktır.


8- Öğrencilerin vakıf ve iş yerleri hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için anket çalışmalarına ağırlık verilecektir. Bu anket sonuçlarından elde edilecek verilerle öğrenci kulüpleri ile birlikte ortak çalışmalar yapılacaktır.


9- Vakıf öncülüğünde Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Sivas Ticaret Sanayi Odası iştirakiyle 1 milyon TL sermayeli solucan gübresi üretimi ve AR-GE faaliyetinde bulunacak olan bir şirkete ortak olunması planlanmaktadır.


maddelerinde görüş birliği sağlandı.


Çalışma Programı’nın görüşülüp onaylanmasından sonra 2019 yılı bütçesine geçildi. Bütçenin onaylanmasını müteakiben dilek ve temennilerle kurul sona erdi.

 

  • Haber Tarihi : 28.12.2018

AYLARA GÖRE HABERLER