Üniversitemizde TÜBİTAK Destekli Doğa Eğitimi Projesi

Yürütücülüğünü Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Buldur’un yaptığı ve TÜBİTAK tarafından yeniden desteklenmeye layık görülen “Üçü Bir Yerde: Sağlık, Kültür ve Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi III” başlıklı doğa eğitimi projesi 25 Haziran-4 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.


TÜBİTAK "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" programı kapsamında desteklenen ve bütçesi 102 bin 415 TL olan proje Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde, Doç. Dr. Buldur’un yürütücülüğünde üniversitemizin farklı birimlerinde görev yapan alanında uzman bir ekip tarafından yapıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Buldur, “Sağlık, kültür ve ekoloji temelli bir doğa eğitimi yürütüldü. Projede Arkeoloji, Antropoloji, Astronomi, Biyoloji, Coğrafya, Fen Eğitimi, Fizik, Jeofizik, Jeoloji, Kimya, Matematik, Tıp, Veterinerlik olmak üzere 13 farklı disipline ilişkin 49 farklı etkinlik gerçekleştirildi.” dedi.

Buldur açıklamasının devamında, birincisi 2017 yılında başarıyla tamamlanan ve yoğun ilgi gören projelerinin bu yıl da TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldüğünü ifade etti. 

Hedef kitlesini Sivas ilinde sosyo-ekonomik düzey açısından dezavantajlı bölgelerde yer alan okullarda öğrenim gören ve akademik başarısı yüksek olan 30 öğrencinin oluşturduğunu belirten Buldur şunları kaydetti: “Projenin başarıyla tamamlanması için desteklerini esirgemeyen ve üniversite imkânlarından faydalanılmasını sağlayan başta Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız olmak üzere tüm ekibine de ayrıca teşekkür ederim.” dedi.
 
  • Haber Tarihi : 11.07.2019

AYLARA GÖRE HABERLER