Uluslararası Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakı Sempozyumu


Türk-İslam kültüründen gelen önemli bir ticari-sosyal kurum olan ahilik ile ilgili Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından Uluslararası Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakı Sempozyumu düzenlendi.

 

Selçuklu ve Osmanlı döneminde Anadolu’da önemli bir yer edinmiş olan ve Ahi Evran tarafından kurulan ahilik kurumu, kültürümüzün ahlâkî ve ticarî tarihinde önemli hizmetleri olan bu teşkilatı yeniden okumak ve anlamak, ülkemizde yapılan akademik çalışmaları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığını desteklemek için düzenlenen sempozyuma Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız, Ticaret İl Müdürü Selim Baş, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Doğan, yerli ve yabancı bir çok akademisyen ile öğrencilerimiz katıldı.

 

İlahiyat Fakültemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Arslan tarafından okunan Kuran-ı Kerim Tilavetinin ardından konuşmasına başlayan Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız ahilik kültüründen bahsederek “Ahilik elbette çok önemli bir teşkilat Ahi Evran ile başlayan fakat Ahi Evran’dan öncede temelleri olan bir teşkilat. İslam’ın ticaret ahlakını ön plana çıkaran bir teşkilat ve daha sonra Osmanlı döneminde de devam etmiş. Ahilik, kişileri ahlaki erdemlerle donatıp beşeri insan yapmayı amaçlamış kişilerin oluşturduğu aileden millete ve hatta topyekûn insanlık âlemine varıncaya kadar bütün toplumsal yapıların müreffeh, huzur ve esenlik içinde yaşamalarını hedef alan bir teşkilat olarak iş ve meslek ahlakı disiplinini oluşturan usta-kalfa-çırak sistemine dayanan bir yapı olarak karşımıza çıkmıştır. Ahiliğin temelinde elbette Allah’ın insanlara vaaz ettiği ‘Dünyayı Bütün İnsanların Hayrına Güzelleştirmek’ esası vardır. Yine ahlak temeline dayandığı için Mehmet Akif in ifadesiyle ‘Ne İrfandır Veren Ahlaka Yükseklik, Ne Vicdandır. Fazilet Hissi İnsanlarda Allah Korkusundandır.’ şeklinde de ifade olunabilir.  Günümüzde maalesef özellikle birkaç ay içerisinde yaşadığımız şeyler ahiliğin ve ticaretteki iş ahlakının ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. ”dedi.

 

 

Uluslararası Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakı Sempozyumu’nun hayırlara vesile olası dileğiyle sözlerine başlayan Ticaret İl Müdürü Selim baş “Bizler millet olarak ayakları tarihin derinliklerinde olan, her dönemde de medeniyeti gittiği her yere götüren, kadim bir milletin çocuklarıyız. Her gittiğimiz yeri yurt edinmiş, vatan edinmiş ve oralarda hep iz bırakmışız. İşte bunlardan bir tanesi de temelleri 13. yy dayanan ve hatta daha evveliyatı da olan ahilik kültürü. Ahilik kültürü; kardeşlik, birlik ve beraberlik bir idare şekli, bir yönetim şekli olarak bizim her zaman içimizde olan, bizi biz yapan değerlerden birisi. Ancak ne tecellidir ki biz bizde olanları ya hoyratça kullanmış veya sahip çıkmamışız. Buna ne ad verirsek verelim çağdaşlaşma mı diyelim modernleşme mi diyelim kendimizde olanları kendimiz hoyratça baltalamışız. Almanya’nın şuan itibariyle esnaflıkta ticarette kullandığı kültür ahilik kültürü ahilik uygulamaları hep bizden almışlar ve boyayarak bize karşı uygulamışlar. Bugün itibariyle ise biz yeni modeller, yeni sistemler arayışı içine girmişiz. Tüketici hakem heyetini kurmuşuz. Hâlbuki temellerimizde bunlar var. Ahilik haftası kutlamalarının bu değerlerimizin sadece bir hafta içerisinde konuşulan rutin bir uygulama olmayıp bir yaşam biçimi olarak her zaman hayatımızın her noktasında olmasını temenni ediyorum. ”dedi

 

 

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Doğan “Asırlar boyu ahilik teşkilat devam etmiş tabi ki temelleri fütüvvet anlayışına kadar gider. Fütüvvet anlayışı da Kuran ve sünnete dayanır.  İşte bundan dolayı bizim bunu konuşmamız ve yeni nesillere anlatmamız gerekiyor. O zaman ki düşüncelerin, uygulamaların bugüne yansıması gerekiyor. Bugünün ticaret erbabı, sanat erbabı olan genç nesillerimizin ticareti ve sanatı ecdadımız nasıl yapmış bunları bilmesi gerekiyor. Özellikle bu noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü ahlak hemen hemen her şeyden önce gelir. Çünkü ahlak yoksa siz istediğiniz kadar kuralları kaideleri öğretin. Ahlak demek insanın kalbine gönlüne derinlemesine işleyip hayatında onun uygulanmasıdır diye düşünüyorum. Değerli katılımcılar, sempozyumumuza katılım az olabilir. Ancak sempozyum kitabı basıldığı zaman inşallah sonuç kitabını bir çok ticari kurumlara kuruluşlara göndermek istiyoruz “dedi.

 

Açılış konuşmalarının ardından Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakının Temelleri başlıklı panele geçildi. 

 
  • Haber Tarihi : 01.10.2018

AYLARA GÖRE HABERLER