Kenevir, Sivas İçin Çok İyi Bir Alternatif Üretim Bitkisidir

Yerli üretimin her geçen gün önem kazandığı, ithalatın ülke ekonomisinde oluşturduğu cari açık nedeniyle ülkemizde üretilmesi yeniden serbest hâle getirilen kenevir, sağlıktan inşaata, tekstilden otomotiv sektörüne kadar birçok kullanım alanına sahiptir.


Kenevir bitkisinin ülkemizde üretimine ilişkin karar, birçok sektörü ilgilendirmesinin yanı sıra tarımsal politikaları yeniden şekillendiriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sivas Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Karaköy, “Kenevir bitkisinin kökeni Orta Asya’dır. Bugün hâlen Altay Dağları civarında kenevirin yabani formlarına rastlanabilmektedir. Kenevir bitkisi lif üretimi ve yağ üretim maksadıyla kullanılabilmektedir. Ancak lif üretim noktasında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bugün bakıldığında kenevir bitkisinin kullanım geçmişi milattan önce çok eski dönemlere dayanmakta ve ilk ip üretilen bitki olarak dikkati çekmektedir. Kenevir bitkisine bugün baktığımızda ülkemizde birçok alanda üretilebilmektedir. Ülkemizde 18 ayrı noktada kenevir üretiliyor ancak kenevir üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın iznine tabi olarak yapılabilmektedir. Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı kenevir üretim alanlarını ve üretecek çiftçileri belirler. Üretim ancak yasal izinler dâhilinde yapılabilir.” dedi. 

Kenevir Genelde Nerelerde Yetiştirilir?

Kenevir bitkisinin geniş bir alanda tarımı yapılabildiğini ifade eden Doç. Dr. Karaköy, “Kenevir bitkisi genel anlamda ılıman iklim bitkisi olduğunu görmekteyiz. Bugün Karadeniz bölgesinde yetiştirildiğini görebilmekteyiz. Ancak kenevir bitkisinin geniş bir adaptasyon kabiliyetine sahip bir bitki olduğunu söyleyebiliriz. Bugün Karadeniz’den tutun da Orta Anadolu’nun kıyı şeridine kadar birçok alanda yetiştiriciliği yapılmaktadır.” diye konuştu. 

Sivas Kenevir Üretimine Uygun mu?

Sivas’ta da kenevir üretimi yapılabileceğini ifade eden Doç. Dr. Tolga Karaköy, “Sivas‘ta yazlık olarak kenevir yetiştiriciliğinin yapılabileceğini söyleyebiliriz. Özelikle yetiştiricilik açısından ilkbahar aylarında yani son don tarihinden hemen sonra ekimi yapılarak özellikle taban alanda (taban arazi diyebileceğimiz tarla alanlarında) ve sulama alanı imkânı da varsa yılda yaklaşık dört sulama yapılarak çok kaliteli kenevir tohumları ve lif maksatlı üretim yapılabilmektedir. Sivas bu açıdan uygun iklim ve ekolojiye sahip olan bir ilimizdir. Sivas’ta alternatif ürünlerin oluşturulabilmesi, çiftçinin özellikle kazancının daha ileri ve daha yukarı taşınması açısından son derece önemlidir. Ayrıca kenevir bitkisi Sivas gibi tahıl tarımının yaygın olarak yapıldığı sahalarda, kenevir bitkisi tahıllarla çok iyi bir ekim nöbeti sitemine girebilir ve kendinden sonrada çok temiz bir tarla bırakarak iyi bir ön bitkidir aynı zamanda. Kenevir bu yönüyle de tahıllar, patates ve şeker pancarı gibi birçok tarım ürünüyle de ekin nöbeti sistemine girebilir. Ayrıca çiftçimizin cebine gelir kaynağı olarak alternatif bir bitki olarak çok rahat olarak keneviri söyleyebiliriz.” şeklinde konuştu.

Kenevir Bitkisinin Ekonomik Açıdan Önemi

Kenevirin dünya pazarında ciddi bir yere sahip olduğunu ifade eden Doç. Dr. Karaköy, “Dünyada kenevir üretiminin 36 ülkede yaygın olarak yapıldığını görüyoruz ve kenevir üretiminin küresel pazardaki yeri 2017 yılı verilerine baktığımız zaman yaklaşık 4 milyar dolar civarında. 2025 yılına geldiğimizde yaklaşık 11-12 milyar dolar civarında olacağı düşünürsek çok önemli bir paya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dünya genelinde sadece kenevirin böyle büyük bir paya sahip olması düşünüldüğünde bizimde ülke olarak bu sektörün içerisinde olmamız gerektiren bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde Tarım ve Ormancılık Bakanlığını izniyle yaklaşık dört bin hektarlık bir alanda kenevir üretiminin yapıldığını söylememiz mümkündür. Bu yönüyle Sivas bölgesinde kenevirin özel yetiştirilebileceği bölgeler belirlenerek çok rahat olarak çiftçiye ekstra büyük kazançlar sağlayabiliriz. Kenevir bitkisinin çok yüksek maliyet içeren bir yetiştiriciliği yok. Kenevir çok rahat yetiştirilebilen bir bitkidir. Aynı zamanda toprak hazırlığından hasadına kadar kolaylıkla yapılabilecek bitkilerden biridir. Sivas’ta üretilecek kenevirin yurt dışına da ihracatını çok kolay sağlayabiliriz. Çiftçilerimize de bu noktada tahıllardan aldıkları düşük gelirini, alternatif bir bitki olan kenevirden gelirlerini daha da yükseklere taşıyabilirler.” ifadelerini kullandı. 

Kanser Tedavisinde Kullanılmaktadır

Kenevirin sağlık alanında ki önemine de değinen Doç. Dr. Tolga Karaköy şunları kaydetti:

“Sağlık alanına bakacak olursak özellikle eczacılıkta ve kozmetikte çok yaygın olarak kenevirin kullanıldığını söyleyebiliriz. Ayrıca kanser gibi günümüzde çok yaygın olan hastalıkların tedavisinde bugün kenevir bitkisi kullanılmaktadır.”
 
   • Haber Tarihi : 19.02.2019

AYLARA GÖRE HABERLER