Eczacılık Fakültesi’nden TÜBİTAK Projeleri

TÜBİTAK–2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında, danışmanlıklarını Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Emrah Dural'ın yaptığı iki ayrı proje destekleniyor. 

 

Eczacılık Fakültesi öğrencimiz Melike Alpertenge tarafından Dr. Öğr. Üyesi Emrah Dural'ın danışmanlığında hazırlanan projeler “Okratoksin A’nın İn Vitro Genotoksik Ve Sitotoksik Etkinliğinin Gerçek İnsan Maruziyetlerine Uyumlu Bir Senaryoda Sitokinezin Durdurulduğu Mikroçekirdek (CB-MN) Yöntemi ile TK6 ve NH32 Hücre Hatlarında Belirlenmesi” oldu.

 

Dr. Dural’ın danışmanlığında Eczacılık Fakültesi öğrencisi Beyza Nur Kaya tarafından hazırlanan diğer proje ise “Gerçek İnsan Maruziyetlerine Uyumlu Dozlama Uygulamasıyla Patulin’in İn Vitro Genotoksik Etkinliğinin TK6 Ve NH32 Hücre Hatlarında Sitokinezin Durdurulduğu Mikroçekirdek (CB-MN) Yöntemi ile Değerlendirilmesi” oldu. 

 

Üniversitelerde projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik ederek lisans öğrencilerine bilimsel çalışma yöntemleri ve alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan TÜBİTAK–2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı ile üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencisi/öğrencileri hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için hibe desteği sağlıyor.
   • Haber Tarihi : 14.04.2020

AYLARA GÖRE HABERLER