Tıp Fakültesi’nden Çalıştay

Tıp Fakültemiz tarafından “Misyon, Vizyon, Amaç ve Hedefleri Güncelleme-Program İçeriği ve UÇEP 2014’ü Değerlendirme Çalıştayı” düzenlendi.


Çalıştay; Temel Tıp Bilimleri, Dâhilî Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölüm başkanları, Anabilim Dalı Başkanları, Dönem Koordinatörleri, öğrenciler, araştırma görevlileri gibi iç paydaşların yanı sıra Sivas Tabip Odası, İl Sağlık Müdürü, Kamu Hastanelerinden Sorumlu Sağlık Müdür Yardımcısı, Acil Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Sağlık Müdür Yardımcısı, Halk Sağlığından sorumlu sağlık müdür yardımcısı ve ilgili müdürlükler, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Eczacılık Fakültesi Dekanlığı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Numune Hastanesi Başhekimliği gibi dış paydaşların katılımı ile Tıp Fakültesi Dekanlığı Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin çalıştayın açış konuşmasını yaptı.

Prof. Dr. Çetin, “Tıp fakülteleri ülkemizde kuruldukları günden beri tıp eğitimini dünya standartlarında vermeye çalışan yetiştirdiği insan gücüyle hem ülkemizde hem de dünya da bilim insanları yetiştiren kurumlarımızdır. Biz de Tıp Fakültesi yöneticileri olarak elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Çünkü Tıp Fakültesine verdiğimiz çaba ve destek sonuçta kendimiz içindir, ülkemiz, insanlık içindir. Bugünkü toplantımızın amacı öncelikle kendi misyonumuzu, vizyonumuz amaç ve hedeflerimizi hem iç hem dış paydaşlarımızla paylaşarak yeni bir yol haritası belirlemektir.” dedi. 

Açış konuşmasından sonra oturumlara geçildi. İlk oturumda “Tıp Fakültesinin Misyon, Vizyon, Amaç ve Hedefleri” gözden geçirildi ve gerekli güncellemeler yapıldı. İkinci oturumda ise “Tıp Eğitimi Programı” genel hatları ile değerlendirildi. Üçüncü ve son oturumda “UÇEP 2014 Semptomlar / Durumlar Listesi” incelenerek UÇEP 2020’ye temel teşkil edilecek önerilerde bulunuldu.

UÇEP Nedir?

1980’li yıllardan itibaren ülkemizde tıp fakültesi sayılarında yaşanan artışlar nedeniyle farklı olanaklara ve alt yapıya sahip fakültelerde farklı eğitim model ve programları uygulanmaya başlanmıştır. Bu süreçte hangi sistem veya programı uygularsa uygulasın temel bilgi ve becerilere sahip hekimlerin yetişebilmesi için çerçeve bir program hazırlanması gereksinimi doğmuştur. Bu amaçla 2000li yılların başında tıp fakültelerinin katkıları ile hazırlanan UÇEP (Ulusal Çekirdek Eğitimi Programı) kabul edildiğinde iki yılda bir revize edilme kararı alınmış olmasına rağmen değiştirilmeden günümüze kadar gelmiştir. UÇEP’in revizyonu 2007 yılında Tıp Dekanları Konseyi (TıpDEK)’nin oluşturulması ile yeniden gündeme gelmiş olsa da hayata geçirilmesi mümkün olmamıştır. Son olarak Aralık 2012’de Kayseri’de yapılan TıpDEK Toplantısı’nda bir komisyon oluşturulması kararı alınmıştır. 

 

  • Haber Tarihi : 23.01.2019

AYLARA GÖRE HABERLER