Üniversitemizde Güvenlik Personeli İçin Eğitim Çalışması Düzenlendi

Güvenlik hizmetinin daha etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde verilebilmesi için, bu alanda hizmet veren personelimize eğitim veriliyor.
 
Eğitimin ilk gününe Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Taşkın, Prof. Dr. Ünal Kılıç ile güvenlik elemanları katıldı.
 
Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, verilecek olan eğitimin Üniversitemizde hizmet veren personelin daha kurumsal yönde olaylara yaklaşması, iş yönetimine bağlı olarak kaliteli bir hizmet vermek adına yapıldığını vurgulayarak güvenlik personelinin bu eğitimi almalarının önemli olduğuna dikkat çekti.
 
Bu eğitimlerin güncel duruma uygun ve hizmet alan kesimin beklentilerine uygun şekilde olması adına güvenlik hizmetleri ile ilgili 27 Ağustos 2016 tarihinde hazırlanan raporla, güvenlik kontrolleri esnasında personelin; kontrol, müdahale ve yaklaşım konularında birtakım sorun yaşadığı görülmüştür. Bu nedenle yerleşke sınırları içerisinde güvenli eğitim ve öğretim ortamlarının oluşabilmesi ve yaşanması muhtemel bazı vakalara yönelik (mukavemet, toplumsal olaylar vb.) personelin güçlendirilmesi için uzmanlar eşliğinde birtakım eğitim gerçekleştiriliyor.
 
Hâlihazırda personelimiz, yıl içerisinde halkla ilişkiler, kitle psikolojisi, öfke kontrolü, stres yönetimi, kalabalık yönetimi, nokta-devriye kontrol noktası ve nöbet hizmetleri, şüpheli şahıs/paket/poşet vb. maddelere karşı alınacak önlemler, davranış tespit analizi, genel kollukla ilişkiler ve savunma teknikleri konularda eğitim alacaklar.
 
Rektörümüz Alim Yıldız tarafından “Üniversite güvenliği alanında görev alacak personel seçiminde eğitim şartları yeniden belirlenecektir. Özel Güvenlik ve Koruma Programı mezunu olanların görevlendirilmesinde öncelik tanınacaktır. Şu an görev yapan mevcut personel ilave bir eğitim verilecektir. (Örn: Etkili İletişim, Örgütsel Davranış, Kalabalık Yönetimi, Yakın Savunma dersleri gibi…” personelin eğitim durumu ile ilgili tespitler yapılmıştır. Bu çerçevede şu eğitimler ve dersler belirlenmiştir:
 
1. Güvenli Eğitim Ortamları ve Örgütsel Davranış
 
2. Özel Güvenlik Mevzuat Bilgisi
 
3. İhtiyaçlar, Beklentiler ve Kaygılar
 
4. Etkili İletişim Becerileri
 
5. Durum Eğitimi ve Değerlendirme Alıştırmaları
 
6. Kalabalık Yönetimi ve Toplumsal Olaylara Müdahale
 
7. Polis Savunma Taktikleri-Güvenli Mesafe Kavramı
 
8. Polis Savunma Taktikleri-Kişi ve Araç Durdurma ve Kontrol Şekilleri
 
9. Polis Savunma Taktikleri-Kuvvet Kullanımı ve Kontrol Teknikleri
 
10. Teçhizat Güvenliği ve Cop/Kelepçe Eğitimi
 
11. Boş Elle Yumuşak Kontrol Teknikleri
 
12. Şüpheli Taşıma Teknikleri
 
13. Role-Play ve Uygulamalı Eğitim
 
Bu eğitim konuları, hâlihazırda Emniyet Müdürlüğü personeline verilen Durum Eğitimleri ve Polis Savunma Taktikleri eğitimlerinden derlenmiştir. Bu eğitimlerde personelin olaylara müdahale, kontrol ve kuvvet kullanımı becerilerini arttırmak amaçlanmaktadır. Eğitimler, alanında uzman ve sertifikalı eğitimciler tarafından verilmektedir. Bu nedenle bu eğitimcilerden faydalanılacaktır. Ayrıca eğitim sonunda başarılı olan personele sertifika verilebilecektir.  • Haber Tarihi : 31.10.2016

AYLARA GÖRE HABERLER