Basın Açıklaması

15 Ocak 2020 günü saat 14.13’te …………… Haber …………. numaralı WhatsApp hattına ulaştırıldığı söylenen, “Sivas’ta bu olay nasıl olur dedirtti!” gibi çarpıcı olduğu düşünülen cümleyle ve Üniversitemiz içerisinde yer aldığı iddiasıyla özel bir işletmenin Türk örf ve âdetlerine uygunsuz görüntüleri ihtiva eden haberi yayımlanmıştır. 


Üniversitemiz yerleşim planı dışında kalan eski Fadlum Köprüsü civarında İşhan Caddesi’nde yer alan işletmede çekilen görüntüleri Üniversitemize mâl etmek isteyen ve servis etme anlayışıyla hareket eden internet sitesinin haberinin Üniversitemizle ilgili kısmı gerçek dışıdır. 


Söz konusu işletmenin Üniversitemiz yerleşim planında yer almadığı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldığı halde bu bilgiyi görmezden gelerek sorumlu gazeteciliğin bütün ilkelerini çiğneyen anlayış, kamuoyunu yanıltıp şehrimize hizmet eden kurumumuza zarar verme gayreti gütmektedir.  


Kamuoyunu tekrar bilgilendirmek maksadıyla; yerleşkemizde olduğu iddia edilen işletmeye Üniversitemiz tarafından verilen herhangi bir izin/ruhsat vb.  bulunmamaktadır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü


  • Haber Tarihi : 15.01.2020

AYLARA GÖRE HABERLER