TÜBİTAK ARDEB’den Proje Performans Ödülü

Üniversitemiz Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ertan Mahir Korkmaz’ın yürütücülüğünü üstlendiği ve TÜBİTAK tarafından 2012-2015 yılları arasında desteklenen “Bazal Hymenoptera (Insecta) Familyalarında Mitokondri Genomunun Evrimi: Hymenoptera Filogenisinin Yeniden Yapılandırılması” adlı proje TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından Proje Performans Ödülü (PPÖ) ile ödüllendirilmiştir.


ARDEB Proje Performans Ödülü, TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerini nicelik ve nitelik olarak artırmak amacıyla yüksek başarı ile sonuçlanan projelerin yürütücü ve araştırmacılarını ödüllendirmek için proje ekibine verilen bir teşvik ödülüdür


Bu proje kapsamında ekonomik ve ekosistemde önemli bir yeri bulunan böcek grubu Hymenoptera (bitki zararlısı, parazit arılar, yaban arıları ve balarılarını kapsayan takım) üyelerinin teşhis edilebilmesi ve tarımsal mücadele yöntemlerinin geliştirilmesine yardımcı olabilecek genom verileri üretilmiştir.


Ülkemizde 21 türün mitokondri genomlarının yeni nesil sekanslama yaklaşımları ile dizilenmesi ve karakterizasyonu kapsamında yapılmış ilk proje olma özelliği taşıyan ve TÜBİTAK ARDEB PPÖ ile ödüllendirmiş bu projede Üniversitemizin alana sunmuş olduğu önemli bir bilimsel çalışma niteliği ve bilim insanı yetiştirme gücü taşımaktadır.


Konu ile ilgili açıklama yapan Doç. Dr. E. Mahir Korkmaz, “Ülkemizde oldukça zengin olan biyoçeşitlilik alanında farklı böcek gruplarında gen yapılarının karakterize edilmesi üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda da TUBİTAK’tan çok fazla proje alıyoruz. Şimdiye kadar TÜBİTAK’tan beş tane 1001 projesi ve 1002 projesi kabul görmüştür. Bu projelerden yalnızca birisi sayesinde alanında önde gelen dergilerde altı tane makale, biri sözlü bildiri olmak üzere üç adet uluslararası bildiri, üç tanesi sözlü olmak üzere yedi adet ulusal bildiri, bir doktora tezi, üç yüksek lisans tezi, bir adet de TÜBİTAK ARDEB tarafından desteklenmek üzere kabul edilmiş olan ulusal ARDEB 1001 projesi üretildiği için TÜBİTAK ARDEB tarafından göstermiş olduğumuz yüksek başarıdan dolayı proje performans ödülü verilmiştir.” dedi.


Genel olarak araştırma konularının biyoçeşitliği ortaya çıkarmak üzere olduğunu ifade eden ve projede araştırmacı olarak yer alan Doç. Dr. Mahir Budak, “Çalışma konumuz daha çok yaban arıları üzerine. Yaban arılarının (ekin ve filiz saparıları) bazı türleri zararlara neden olabiliyor. Ekin ya da meyve hasat kayıplarına neden olabiliyor. Biz bunların mitokondriyal genomlarını çalışıyoruz. Diğer yandan da birçok böcek gurubunu karşılaştırarak biyoçeşitliliği tanımlamaya yönelik TÜBİTAK projelerimiz bulunmakta. Bu doğrultuda birçok iş birliğimizde var. Örneğin Çin Üniversiteleri ile. Onlarla birlikte yayınlarımız var. Ayrıca son zamanlarda Çin Ulusal Doğa Bilimleri Kurumunun destek verdiği elli farklı böcek gurubunun genomunu çıkarmak üzere Çin ekibi ile birlikte proje planlıyoruz. Ege, Akdeniz, Eskişehir Osmangazi, Aydın Adnan Menderes ve Çukurova Üniversitelerinden araştırmacılarla birlikte de iş birliği yürütüyoruz.” dedi.


Proje kapsamında yurt dışına eğitim için lisansüstü öğrenci gönderdiklerini ifade eden Doç. Dr. Ertan Mahir Korkmaz, “Lisansüstü öğrencilerimizin daha iyi yetişmesi için proje kapsamında yurt dışına öğrenci gönderiyoruz. Örneğin alanda seçkin araştırmalar yapan Martin Luther King Üniversitesine öğrenci gönderdik. Arş. Gör. Özgül Doğan’ı ise doktorasını tamamlamak üzere HORİZON 2020 kapsamında Ludwig Maximilians Üniversitesin’e bu Nisan ayında göndereceğiz.” dedi.


Projelerde Üniversitemiz Fen Fakültesi Moleküler Biyololi ve Genetik Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. E. Mahir Korkmaz ve Doç. Dr. Mahir Budak, Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Hasan H. Başıbüyük ve üniversitemizden doktora öğrencileri Arş. Gör. Özgül Doğan, H. Bilal Aydemir, Merve Nur Aydemir, Ayşenur Pektaş ve yüksek lisans öğrencileri Ali Demirbağ, Melissa Şafak Çelebi, Fatma Eda Tutar, Birsel Kızıltepe görev almaktadır.

 


  • Haber Tarihi : 08.02.2019

AYLARA GÖRE HABERLER